Bild
kiinteistöt ja rakennukset

Infrastruktur

Vår gemensamma infrastruktur är en del av samhällets ryggrad. På Sitowise erbjuder vi tjänster i hela spektrat och genom samtliga projektskeden.

Sickla Stationshus

Affärsområdet Infrastruktur

Våra experter inom affärsområdet Infrastruktur skapar funktionella transportförbindelser och hållbara städer. Infrastrukturprojekt är ofta en del av en större helhet av samhälleliga åtgärder. Väg- och järnvägsprojekt binder samman stora geografiska områden och förenklar vardagen för ett ett stort antal människor, i staden såväl som på landsbygden.

Hållbart transportsystem

Oavsett om det gäller vägar, hamnar, broar eller tunnlar vill vi vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Vi hjälper våra kunder genom projektens hela livscykel; från tidiga förstudier till detaljprojektering och byggplatsuppföljning. 

infracontrol online infra kunnossapito älykaupunki sitowise