Sitowise tog klivet in i Sverige genom förvärvet av Byggnadstekniska Byrån. Detta blev vår startpunkt på vår resa mot att kunna erbjuda den svenska marknaden samma typ av tjänster som Sitowise med framgång utvecklat och erbjudit den finska marknaden. I ambitionen ingick redan från början att växa både organiskt och genom förvärv – hela tiden med utgångspunkten att den svenska marknaden både behöver, och skulle må bra av en aktör som Sitowise. En ny utmanare som håller fanan högt i hållbarhet och digitalisering, och framför allt är kundfokuserad och kompetent inom ett antal tydliga områden.

Med detta som ledstjärna har sedan Sitowise-familjen fortsatt växa genom flera förvärv i Sverige.

Sitowise historia i Sverige

Våra förvärv är noggrant utvalda för att kunna bidra till uppfyllelsen av vår vision och vår strategi. Vi har sökt upp högpresterande, kompetenta och effektiva problemlösande företag med långt driven kundfokusering i de olika segmenten eller geografierna där vi vill vara. De bolag vi knutit till oss är stabila och starka verksamheter som redan har en bra utveckling och som skulle klara sig alldeles utmärkt på egen hand, men som även insett värdet av att följa med på Sitowise ambitiösa resa i Sverige.

En resa som nu fortsätter genom att vi har tagit de första stegen under 2022 – mot en mer tydlig position i vår marknad  genom lanseringen av varumärket Sitowise i Sverige. Tanken är att vi ska göra det enklare att välja ett bättre alternativ i branschen genom att hitta till oss. Vare sig man söker våra tjänster eller vill ha en ny utmaning i sin yrkeskarriär.

Framtiden är ljus och vi är redo att ta oss an den – alltid med ett leende och en önskan att hjälpa till.