Bild
taloyhtiö korjausrakentaminen

Klimatdeklarationer

Sitowise tar ett omfattande och ansvarsfullt tillvägagångssätt när det gäller klimatdeklarationer. Genom att integrera miljöbedömningar i varje fas av vårt arbete, från konceptualisering till slutlig design, kan vi noggrant beräkna klimatbelastningen för varje aspekt av våra projekt.

Våra 3D-modeller är både visuella representationer och verktyg för att simulera och förutse miljöpåverkan. Vi betonar vikten av att ha en transparent och vetenskapligt grundad process för att mäta och dokumentera klimatbelastningen. Detta innebär att vi:

  • Använder de senaste metoderna för att beräkna koldioxidavtryck och andra växthusgasutsläpp.
  • Tillämpar livscykelanalys (LCA) för att bedöma miljöpåverkan under hela projektets livslängd.
  • Förser våra kunder med detaljerade klimatdeklarationer som klargör miljöeffekterna av deras investeringar.
  • Strävar efter kontinuerlig förbättring av våra beräkningsmetoder för att säkerställa att de är så exakta och relevanta som möjligt.
  • Engagerar oss i forskning och utveckling för att hålla oss uppdaterade med de senaste vetenskapliga rönen och teknologiska framstegen.