Bild
Varnhem11

Stomprojektering

Våra uppdrag sträcker sig från mindre leveransprojekt till stora och avancerade konstruktioner med eller utan dynamiska laster.

Sitowise har stor erfarenhet av stomprojektering från framgångsrika projekt.  Våra tjänster inom stomprojektering inkluderar allt från förstudier och konstruktion till projektledning och uppföljning, säkerställande att varje aspekt av ditt projekt hanteras med största omsorg.

Vi arbetar uteslutande i 3D-miljö med Tekla Structures eller Impact som bas där vi har egenutvecklade verktyg för att säkerställa effektiv projektering, produktionsförberedelser och handlingar för stommontage. Samtliga handlingar med hög kvalitet.

Stomprojektering på Sitowise
Expertkunskap: Våra ingenjörer har djupgående kunskap och erfarenhet av att utforma stommar som möter både tekniska och estetiska krav.
Bild
skadeutredning sitowise
Anpassningsbara Lösningar: Vi förstår att varje projekt är unikt. Därför skräddarsyr vi våra tjänster för att passa just dina specifikationer och visioner.
Bild
sitowise skadeutredningar
Tidsbesparing: Genom att använda den senaste tekniken och metoderna kan vi snabba upp designprocessen utan att kompromissa med kvaliteten.
Bild
sitowise stomprojektering
Kostnadseffektivitet: Vi optimerar våra designlösningar för att minimera materialåtgång och arbetskostnader.
Bild
stomprojektering

Sitowise projekterar effektiva och kundanpassade lösningar samt utvecklar och optimerar tekniska lösningar för stommontering och elementtillverkning. Vi medverkar aktivt i hela processen tillsammans med kund, från tidiga skisser till dess att stommen är monterad. Vi kan hjälpa våra beställare i tidigt skede med att lösa stomsystem utifrån programhandlingar och utföra offertdimensionering för mängduppskattning.