Hela byggsektorn lämnar ett enormt fotavtryck efter sig. Vi tar vårt ansvar för att minska det på allvar genom att ge våra kunder rätt råd i tidiga skeden och alltid välja och föreslå lösningar som är så hållbara som möjligt

Vad betyder hållbarhet för oss? 

Vi är med och bygger framtidens hus och miljöer där människor ska trivas – platser där människor bor, arbetar, utbildar sig, njuter av vardagen och festliga tillfällen, tar hand om sitt eget och andras välbefinnande och tillbringar tid tillsammans. Vi skapar möjligheter att röra sig mellan dessa platser på ett bekymmersfritt sätt. För oss innebär hållbarhet att vi gör smarta och hållbara val för människor och miljö.

Sitowise och FN’s hållbarhetsmå

FN:s mål för hållbar utveckling har fastställt viktiga internationella fokuspunkter och mål för hållbar utveckling fram till 2030. Våra lösningar som vi tar fram kan göra stor skillnad för miljön om vi har hållbarhetstänket och målen i fokus. Vi har identifierat de mål som är viktigast i vårt arbete och här finns några exempel på dessa mål.

Image
Value opennes
Vi är öppna
Vi delar vår kunskap inom vår organisation och även med kunder och partners. Att vara öppna med vad vi vet och ser gör oss förutsägbara och bygger förtroende. Det ger också en möjlighet att på ett hållbart sätt vara riskmedveten och lyfta och lösa problem innan de uppstår.
Image
Value bravery
Vi är modiga
Vi har som målsättning att vara den mest ansvarsfulla och pålitliga partnern i vår bransch. Det innebär för oss att alltid våga stå upp för det som är klokt och att våga utmana konventioner. Vi ger kunden det bästa förslaget även om det innebär något annat än vad man tänkt från början.
Image
Value trust
Vi litar på varandra
På Sitowise i Sverige tar vi beslut där de hör hemma – i verksamheten. Det innebär att vi låter de som har mest kunskap och leda oss och vi lyssnar alltid på kompetens oavsett var den finns. Alltså tvekar vi inte att lita på varandra och vi bygger vår effektivitet på vår förmåga att dela med oss av vår kunskap och lösa problem tillsammans.
Image
Value team play
Vi arbetar som ett team
Varje medarbetare på Sitowise i Sverige är en värdefull del av vår helhet och genom vår inbyggda vilja att samarbeta är ingen ensam eller själv med sina utmaningar. Det gör det enkelt för oss att sticka ut hakan lite även i svåra uppdrag. Vi har alltid någon att fråga eller få hjälp av – även om vi sitter i olika delar av landet.
Image
Value client knowledge
Vi känner våra kunder
Att känna våra kunder, både som organisation och människor i verksamheten är en av våra identifierade framgångsfaktorer. Ju bättre vi känner kundens situation och dennes mål, desto bättre kommer vi kunna bidra – och det är ju därför vi finns.