År 2023 satte vi vår strategi. Genom att klargöra vårt fokus och våra prioriteringar är vi på väg framåt med tydliga mål. Strategin utgår från några av de starkaste globala trenderna som urbanisering, hållbarhet, digitalisering och säkerhet – faktorer som berör samhället på såväl kort som på lång sikt och som redan påverkat Sitowises gångna verksamhetsår.

Läs Sitowises fullständiga åresredovisning med tillhörande rapporter (på engelska).

Bläddra i års- och hållbarhetsrapporten för 2023

 

Jonas Larsson 11

Under 2023 har vi gjort stora framsteg i vår etablering av Sitowise som en väl positionerad aktör under ett enat varumärke i Sverige. Och nu fortsätter vi att skapa tillväxt och värde genom att fokusera på proaktiv försäljning, prissättning och effektivt projektgenomförande. 

Jonas Larsson, Sverigechef.

 

Sitowises år 2023 med VD Heikki Haasmaa:

Allow marketing category cookies and click play to enable YouTube embed.