Hej Jonas, beskriv ditt arbete! 

Jag är uppdragsledare inom betong- och stålunderhåll samt betongutredare. Jag har sex år inom anläggningsbranschen innan jag sadlade om till ingenjör. Det här har gett mig ett entreprenörstänk och förståelse för byggprocessen vilket underlättar när jag projekterar lösningar. 

Många gånger jobbar vi direkt åt entreprenörer och då är det bra att kunna tänka som en. Det vore nyttigt för alla som ritar och räknar att få komma ut i fält då och då, man får en helt annan förståelse för det man projekterar. Jag är ute i fält minst en gång i veckan, lite beroende på hur många projekt som är igång samtidigt.  

Man lär sig nya saker varje dag, får ta sig an nya utmaningar. Det är problemlösning på hög nivå! 

Hur länge har du arbetat på Sitowise? 

På Sitowise en ganska kort tid, då vi blev uppköpta förra året. Det är lite spännande med en omställning men vi jobbar på med samma tänk och i vår vardag märks ingen större skillnad. Förhoppningsvis bidrar vi med sådant som inte fanns inom företaget innan och vi får mer stöd inhouse.  Man lär sig nya saker varje dag, får ta sig an nya utmaningar. Det är problemlösning på hög nivå! 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Jag har en högskoleutbildning som ingenjör i byggteknik och design. 

Jonas  Berlin Lindberg,

Vad har fått dig att stanna kvar på Sitowise? 

Det är en bra arbetsmiljö och trevliga kollegor. Vi är tajta i vår grupp med en stor specialistkunskap. Man lär sig nya saker varje dag, får ta sig an nya utmaningar. Det är problemlösning på hög nivå! 

Hur har Sitowise som arbetsgivare påverkat din karriär och kvaliteten på ditt arbetsliv? 

Bra fråga. Jag är egentligen inte karriärsökare utan flyter mest med men ändå har jag lyckats klättra och blivit uppdragsledare utan att jag planerat för det. Men kvaliteten på arbetet är bra och det är förmånligt att man får jobba hemifrån eftersom jag bor i Norrtälje och därmed kan jag spara mycket tid på att inte pendla till Stockholm varje dag. 

Vilken arbetsmiljö erbjuder Sitowise?  

Det är ett bra klimat inne på kontoret och generellt känns det bra. Det är frihet under ansvar i vår grupp, sköter du dig får du mer ansvar. 

Man växer och lär sig nya saker varje dag och blir tryggare i sitt arbete.

Hur hanterar du balansen mellan arbete och fritid? 

Jag är bra på att stänga av jobbet efter arbetstid och Sitowise är en tillåtande plats för det. Hemmavid tar ett lantbruk, två barn och en renovering av ett 1800-talshus upp min tid. 

På vilket sätt upplever du att ditt ansvar inom ditt område förändrats under din karriär? 

Man växer och lär sig nya saker varje dag och blir tryggare i sitt arbete. Med det kommer mer ansvar. 

Hur känner du att du bidrar till samhället i ditt vardagliga arbete och projekt? 

Vi gör samhället lite säkrare, ser till att byggnader och konstverk inte rasar.