Hej Joakim, beskriv ditt arbete!

Jag jobbar som brokonstruktör, vilket bland annat innebär att jag redovisar broar och räknar på dem. Inom den här yrkesrollen på teknikområdet brokonstruktion kan man verka inom flera roller: Uppdragsledare, teknikansvarig, brokonstruktör. Där jag nu verkar främst inom rollerna som teknikansvarig och brokonstruktör. 

I vissa fall arbetar jag tillsammans med kunder och möter deras önskemål, till exempel kan de behöva att en bro ska anläggas över ett vattendrag. Då hjälper och rådger jag kunden och ger ett första koncept på en lösning. I andra sammanhang vet kunden sina behov, kanske till och med vilken typ av bro de behöver. Då är det min uppgift att bistå kunden med redovisningen av den tekniska lösningen, vanligtvis tillsammans med andra i ett team. Den här rollen rymmer en hel del.

Hur länge har du arbetat på Sitowise?

Vårt affärsområde är nytt på Sitowise sedan ett år tillbaka, men jag har jobbat som brokonstruktör i tio år. Jag trivs jättebra!

Man får tänka om och tänka nytt, inte fastna i gamla hjulspår. 

Vilken utbildningsbakgrund har du?

En femårig eftergymnasial utbildning som civilingenjör på KTH. 

Hur hamnade du på Sitowise och vad har fått dig att stanna kvar?

Tidigare jobbade jag på ett mindre företag och vår teknikavdelning blev uppköpta av Sitowise. Det som är spännande nu är att forma och trimma det här affärsområdet i den befintliga organisationen. Nu kan vi gå in i större uppdrag med andra konsulter som redan är etablerade. Vi är ett starkt team på tolv stycken med en bredd upp till 40 års erfarenhet.

Hur har Sitowise som arbetsgivare påverkat din karriär och kvaliteten på ditt arbetsliv?

Eftersom jag inte jobbat här så länge så är det kanske inte jättestor inverkan än. Men jag ser möjligheterna framåt med Sitowise som en stor organisation där vi kan påverka på ett helt annat sätt.

Jaokim Woll

Vilken arbetsmiljö erbjuder Sitowise? 

En välkomnande miljö som man gärna vill vara i. Självklart är det just nu ett driv framåt vilket kan vara utmanande. Man får tänka om och tänka nytt, inte fastna i gamla hjulspår. Samtidigt är det högt i tak och möjligheten att röra sig framåt finns. Företaget har visat att de vill satsa på det här helhjärtat, det känns bra.

Hur hanterar du balansen mellan arbete och fritid?

Jag har förmånen att jobba hemma samtidigt som jag kan vara aktiv i kontorsmiljö med mina medarbetare i Stockholm. På ett filosofiskt plan har jag hittat en annan balans för hur jag ser på arbete och fritid eftersom jag har möjligheten att disponera min tid helt fritt. Frihet under eget ansvar arbetar jag efter.

Hur upplever du att arbeta i tvärfunktionella och mångdisciplinära team?

Vi hämtar underlag och kompetens från andra teknikområden. Det är en spännande miljö att jobba i, att både bli utmanad och ta lärdom från andra teknikområden för att hitta optimal projektering för det aktuella uppdraget. Då lär jag mig mer än bara min egen teknik. 

På vilket sätt upplever du att ditt ansvar inom ditt område förändrats under din karriär?

Vårt yrke går mycket ut på att optimera den aktuella

 konstruktionen vi tar fram teknisk redovisning för.

På Sitowise har det utvecklats så att man ska visa på erfarenheten tekniskt, få in affären och få det att fungera med det här företaget. På det sättet har man fått bredda sig, tänka mer affärsinriktat men även tänka på vad som är bäst för kunden. Det är musklerna i organisationen.

Hur känner du att du bidrar till samhället i ditt vardagliga arbete och projekt?

Det går ju i grunden ut på en infrastruktur där samhället inte kan stå still och jag känner ett stort ansvar som ingenjör. Det ingår även att tänka på att motverka klimatförändringar. Vårt yrke går mycket ut på att optimera den aktuella konstruktionen vi tar fram teknisk redovisning för. Optimering går att genomföra i många olika områden, som mängd armering eller antal ton i stål. Vilket i sin tur ger inverkan på att vi optimerar broar ur en klimataspekt för att minska på mängden material som behöver användas. Även kunder har sina klimatmål som vi jobbar med. 

Använder du digitala verktyg? 

Digitala program för att redovisa ritningar, beräkningsprogram för att modellera laster på broar vi dimensionerar.

Många gånger samarbetar man med sakkunniga inom miljö, där vi kanske behöver hålla oss ifrån ett vattendrag där någon art behöver bevaras. Då används specifika digitala verktyg för att utvärdera flytten av en bro. Det är vår del i ett fungerande samhälle, där det finns en plats för alla att leva.