Sitowise Group:s årsrapport för 2023 har publicerats. Välkommen att ta del av höjdpunkterna och de viktigaste händelserna från det gångna året.

Allt material som rör årsrapporten finns tillgängligt via den här länken.

År 2023 satte vi vår strategi. Genom att definiera vårt fokus och våra prioriteringar är vägen mot vår målbild tydlig. Strategin utgår från några av de starkaste globala trenderna som urbanisering, hållbarhet, digitalisering och säkerhet – faktorer som berör samhället på såväl kort som på lång sikt och som redan påverkat Sitowises gångna verksamhetsår. Fjolåret innebar också att många av våra verksamheter hade en utmanande marknadssituation och vår beslutsamhet och förmåga till omställning prövades.

Sitowises vision “Redefining smartness in cities” bygger på vikten av att förstå de stora, globala förändringarna och hur de påverkar vår verksamhet – och att kunna skapa rätt lösningar för framtidens samhälle. 

Efterfrågan på Sitowises tjänster gynnas av den tilltagande komplexiteten inom byggsektorn, det ökade teknikinnehållet i allmänhet, omvandlingen av mobilitet, nya regelverk och krav, den gröna omställningen samt ett alltmer omfattande fokus på hållbarhet och livscykelprestanda  inom samhällsbyggnad. 

En snabbt föränderlig marknad kräver nya arbetssätt och investeringar i nya sätt att lösa problem, för att möjliggöra en uthålligt hållbar verksamhet. Snabba förändringar kräver klarsynta experter som kan förstå både samhällets och kundens nuvarande situation och behov, och även utveckla nya lösningar för dem.

Det här summerar vad vi på Sitowise arbetade med under 2023. Dyk ned i detaljerna och berättelserna bakom statistiken i vår års- och hållbarhetsrapport!