I Hagastaden, en ny stadsdel som håller på att växa fram i Stockholm, är Sitowise med och bygger område E som är ett av de sista kvarteren som ska byggas där.

– Det speciella med kvarteren är att det är befintliga bilvägar som överdäckats av tunnlar, och nu byggs nya kvarter ovanpå tunnlarna, berättar Simon Glans som är gruppchef och konstruktör på Sitowise dotterbolag BTB i Sverige.

Att bygga ovanpå tunnlar innebär en hel del utmaningar, inte minst för att område E har stora höjdskillnader mellan tunnlarna.

– Tunnlarna går i olika nivåer och i omlott, så grundläggningen blir speciell, säger Glans.

Det Sitowise och BTB arbetar med mer konkret är att ta fram bygghandlingar för ett stort garage, Bellmansgaraget, som kommer att vara beläget under tre huskroppar som ska byggas ovanpå garaget. Mellan huskropparna kommer tre brolock som planerats av Sitowise experter i Finland.

– Vi grundlägger på höga och 70 meter långa betongbalkar, vilket så klart innebär en hel del begränsningar för hur man kan utforma till exempel dörröppningar i de våningar som balkarna genomskär, säger Glans.

Sitowise mukana rakentamassa Tukholman uutta Hagastaden-kaupunginosaa.

Hjälper med att hitta lösningar

Bakhtiar Afzalan från Atrium Ljungberg är projektområdeschef för arbetet. Han är nöjd över att få samarbeta med BTB.

– Jag insåg att vi behöver en konstruktör som har erfarenhet av just den här platsen. Den är väldigt speciell och det ställs speciella krav på konstruktionerna. Vi har bra hjälp av BTB för att hitta bra lösningar, säger Afzalan.

Arbetet med den första lokalgatan och grundläggningen för garaget börjar i oktober. Precis som Glans lyfter Afzalan fram konstruktionsutmaningarna i projektet.

– Konstruktionerna ska bära bostadskvarter och ett kontorshus. Det finns väldigt många begränsningar i var trapphus, bärande väggar och schakt kan finnas, säger han.

Därför är det, enligt honom, en styrka att samma konstruktör jobbar med allt från grunden och garaget till själva husen.

– Vår förhoppning är att vi har minimerat riskerna för fel och att vi via Sitowise och BTB:s erfarenhet kan se till att vår produkt blir så effektiv och kostnadseffektiv som möjligt, säger Afzalan

Bra samarbete över landsgränser

Ytterligare en utmaning, eller snarare dimension, i projektet är att BTB och moderbolaget Sitowise har sammanlänkat sina kunskaper för att få bästa möjliga resultat.

– Varje land har sina regler och att bekanta sig med Sveriges regelverk var det största arbetet i början. Det är viktigt att vi förstår hur reglerna och kulturen skiljer sig från Finlands, säger Ari Savolainen som är chef för tunnlar samt brobyggen på Sitowise i Finland.

Det har varit ett bra samarbete med Sitowise svenska personal.

Ari Savolainen, Sitowise

De finländska experterna har haft i uppgift att planera tre brolock ovanför parkeringshuset och mellan de hus som BTB planerat. De planerade broarna kommer att vara en del av Stockholms gatunätverk.

– Att bygga brolock ovanpå tunnlarna har varit en utmaning, till exempel får man inte bygga brogrunden så att den fästs strukturellt i tunnlarna, säger Savolainen.

Tidvis har det varit en utmaning att jobba från två länder, men enligt både Simon Glans och Ari Savolainen har det gått smidigt.

– Det har varit ett bra samarbete med Sitowise svenska personal. Eventuella problem har vi strävat efter att lösa snabbt. Det mesta löser sig bra via Teams, säger Savolainen.

Även Glans tycker att det har varit kul och han är tacksam för det han lärt sig under projektet.

– Jag har inte varit speciellt involverad i brokonstruktioner tidigare så jag har fått en inblick i det samtidigt som våra finska kollegor har fått känna på skillnaden mellan svensk och finsk projektering, säger Glans.

Då och då har arbetsspråket engelska satt käppar i hjulen.

– Ibland kan det ta en stund att verkligen förstå vad den andra menar när båda pratar ett främmande språk, men när vi väl förstår varandra har det varit lätt, säger Savolainen.

Stärker framtida arbete

Det mest värdefulla i projektet har varit att kunna koppla ihop expertisen. Att bygga och sammanlänka broar, byggnader, tunnlar och parkeringsstrukturer och att förstå hur de olika konstruktionerna fungerar och passar ihop har varit utmanande.

 

Vi har kunnat bolla idéer fram och tillbaka med kollegorna i Finland, som har större erfarenhet av detta.

Simon Glans, BTB/Sitowise

– Fastän det inte gäller broar i det här projektet sker det ändå rörelser i tunnlarna under husen. Vi har kunnat bolla idéer fram och tillbaka med kollegorna i Finland, som har större erfarenhet av detta, säger Simon Glans.

Ari Savolainen intygar att de hållit kontakt med låg tröskel och att dialogen har varit smidig.

Hållbarhet har också varit en viktig aspekt i planeringen. Det har beaktats framförallt i val av material – bland annat genom att välja rätt slags betong.

– I övrigt handlar det mycket om att försöka få så bra dimensionerade konstruktioner som möjligt, utan att använda för mycket material i onödan, säger Glans.

Hållbarheten handlar också om att beakta konstruktionernas livslängd.

– Att bygga hållbart innebär att kostnaderna för reparationer och underhåll är låga. Målet är att konstruktionerna ska tåla långvariga påfrestningar, säger Ari Savolainen.

Både han och Glans är tacksamma över möjligheten att kunna samarbeta i projektet.

– Det kommer att vara ett lyckat projekt med tanke på samarbetet. Detta stärker vårt arbete i fortsättningen, säger Savolainen.