Våra tjänster inom samhällsbyggnad 

Tjänsterna inom samhällsbyggnad kan vara allt från strategiska utredningar och förstudier i tidiga skeden till färdig anläggning. De olika tjänster vi har god erfarenhet av och kan erbjuda våra kunder är:

 • projektering, väg, mark, VA-ledningsteknik, VA-process och dagvatten
 • utredning, väg och mark, vattenresurser, VA-ledningsteknik, VA-process och dagvatten
 • tidiga idéskisser
 • detaljplaner och översiktsplaner
 • kostnadskalkyler för anläggningsprojekt
 • upprättande av förfrågningsunderlag
 • exploateringsområden och VA-utbyggnadsområden
 • bygg-, projekt- och projekteringsledning
 • besiktningar
 • geoteknisk handläggning, översiktliga geotekniska utredningar
 • volymberäkningar (deponier, bergtäkter, grustag)
 • miljö- och tillståndshantering.

Vi har samhällsbyggnadsuppdrag inom bland annat väg och mark över större delen av landet, från Malmö i söder till Funäsdalen i norr. Samtliga av våra medarbetare har många års erfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat hos olika konsultbolag, entreprenörer och kommuner.