Dagens samhälle ställer höga krav på hur vi bygger i Sverige – samtidigt som vi utvecklas av ett mer hållbart tänkande måste vi kunna klara av att lösa komplicerade och svåra problem. Vi på Sitowise i Sverige har stor erfarenhet av avancerade projekt och vi tycker om utmaningar. Därför att vi samlat på oss en erfarenhet som sträcker sig från små ombyggnadsprojekt på vindar till stora komplicerade byggnader. Och vi har ännu inte stött på något problem som vi inte har kunnat lösa.

Byggnadskonstruktion

Vi har satsat på att utveckla ett starkt team med mer än 150 konstruktörer, som arbetar med projekt över hela södra och mellersta Sverige. Tillsammans utgör vi en stabil grund med mycket kunskap, erfarenhet, goda kundkontakter och engagerade medarbetare.

Vi har experter inom alla typer av stomlösningar med trä, betong eller stål och vi vill alltid ge den mest effektiva och hållbara lösningen till våra kunder. Våra styrkor ligger på bredden – att vi kan mycket och att vi ständigt utvecklas. Vem har sagt att man inte kan bygga såväl kostnadseffektivt som med låga driftkostnader och bra miljöprestanda? Där har vi kunskapen genom att bland annat optimera materialmängder där det är möjligt som ett bättre alternativ.

Några bra exempel på hur vi arbetar :

 • Vi deltar i alla skeden, i nybyggnads och ombyggnadsprojekt, litet som stort
 • Våra kunder finns inom alla segment – privat likväl som offentlig sektor
 • Vi utför avancerade beräkningar och beräkningsmodeller och använder en anpassad portfölj av programvaror för att nå bästa resultat i våra analyser
 • Vi implementerar nya hållbara byggtekniker och har certifierade passivhusexperter samt konstruktörer med fuktproblematik som specialkompetens
 • Vi projekterar alla typer av stommar och vi är en av de mest kompetenta konsulterna vad gäller stom- och prefabprojektering för stål- och betongstommar
 • Vi hoppade tidigt på utvecklingen av 3D-projektering och BIM och har våra egenutvecklade verktyg i Tekla Structures som säkerställer en projektering, produktion och stommontering av hög kvalitet

Byggadministration

Behovet av planering, ledning och dokumentation är stort i projekten och en nyckel till framgång. Stora delar av framgången sitter i genomförandet, när konstruktionerna tagit steget ur CAD miljön och in i verkligheten. Då styr vi projektet mot rätt kvalitet, kostnad och tid.

Här har vi ett starkt erbjudande inom olika delar av byggadministration:

 • Projektledning – Våra kunniga projektledare leder projekten från idé till färdig byggnad
 • Projekteringsledning – Vi sätter en stor stolthet i att leda och inspirera projekteringsgruppen utifrån beställarens önskemål och övriga krav
 • Byggledning – Våra byggledare, med hög byggteknisk kunskapsnivå, samarbetar tätt med beställaren under hela byggtiden och är beredda på oförutsedda scenarier som kan dyka upp.
 • Kontrollansvarig enligt PBL – Vi tillhandahåller erfarna kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, nivå K.
 • BAS-P – Vi tillhandahåller BAS-P i samband med projektering och/eller projekteringsledning.
 • Entreprenadbesiktningar – Vi erbjuder ett antal erfarna certifierade besiktningsmän bygg, som jobbar som huvudbesiktningsmän för entreprenadbesiktningar.

Geoteknik

Vi har erfarenhet av geotekniska undersökningar utifrån många olika situationer och konstruktioner, såsom undersökningar i oprövad mark, stadsmiljö och vatten. En styrka vi har är att vi samarbetar med ett antal olika aktörer som utför fältarbeten och kan därför ofta agera snabbt.

Vi utför även riskanalyser som underlag för projekteringen – ett viktigt steg i att bygga hållbart genom att skaffa kunskap om de förutsättningar som råder och kunna hantera de eventuella risker och problem som kan uppstå.

Vi arbetar med såväl enkla som komplicerade konstruktioner. Vår målsättning är att när så är möjligt, använda jorden som en del i den bärande konstruktionslösningen och på så sätt minska kostnaden för traditionella material som stål och betong, vilket också är ett exempel på hur vår tekniska expertis bidrar till kostnadseffektiva och hållbara lösningar för våra kunder.

Vill du läsa mer om BTB?

Vi på BTB är specialister inom Byggnadskonstruktion, Byggadministration & Geoteknik.

The Smart City Company