Sitowise styrka inom byggkonstruktioner är helhetslösningar. Vår djupa kunskap och erfarenhet inom allmänkonstruktion, grundläggning, byggteknik och byggnadskonstruktion kombineras med kompetens inom projektering av stål-, betong- och trästommar samt geokonstruktion och geoteknik. Detta gör att vi kan leverera välutvecklade handlingar ner på tillverkningsnivå, från grund till taknock.

Vi inleder våra projekt med noggranna utredningar och skapar:

  • programhandlingar
  • systemhandlingar
  • bygghandlingar
  • relationshandlingar

Sitowise erbjuder professionella råd inom områden som:

  • byggteknik
  • byggfysik
  • hållfasthet
  • miljö 
  • fukt

Dessutom har vi kapacitet att konstruera och leverera lastbärande stålkomponenter för byggkonstruktioner. Vårt engagemang sträcker sig över hela processen, och vi strävar efter att erbjuda kompletta och effektiva lösningar för våra kunder.

Beräkningar av betongkonstruktioner 

Vår kompetens inom byggkonstruktioner innefattar avancerade beräkningar och användning av beräkningsmodeller. Vi tar hjälp av flera program för att uppnå optimala resultat i våra analyser.

För normalkrävande beräkningar anser vi att Strusofts statikprogram är lämpliga med hänsyn till både användarvänlighet och resultat. När det gäller komplexa konstruktioner använder vi avancerade FEM-program för att genomföra projekteringen.

Våra erfarna medarbetare specialiserar sig på att utföra analyser inom strukturdynamik och kan även analysera spänningstillstånd i betongkonstruktioner. 

Byggfysik 

Sitowise har certifierade passivhusexperter samt konstruktörer med fuktproblematik som specialkompetens. Vi levererar energibalansberäkningar enligt BBR och erbjuder termografering med värmekamera i region Öst. 

Stom- och prefabprojektering av byggnadskonstruktioner 

Sitowise har stor erfarenhet av stom- och prefabprojektering för stål- och betongstommar i byggnadskonstruktioner. Vi projekterar samtliga på marknaden förekommande elementtyper. 

Våra uppdrag sträcker sig från mindre leveransprojekt till stora och avancerade strukturer med behov av till exempel dynamiska analyser och seismisk analys. Vi kan även anlitas som tredjepartskontrollant vid stomprojektering.

Vi arbetar uteslutande i 3D-miljö med Tekla Structures där vi har egenutvecklade verktyg för att säkerställa effektiv projektering, produktion och stommontering av hög kvalitet. 

Sitowise projekterar effektiva och kundanpassade lösningar samt utvecklar och optimerar tekniska lösningar för stommontering och elementtillverkning. Vi medverkar aktivt i hela processen tillsammans med kund, från tidiga skisser till dess att stommen är monterad. Vi kan hjälpa våra beställare i tidigt skede med att lösa stomsystem utifrån programhandlingar och utföra offertdimensionering för mängduppskattning. 

Sitowises byggkonstruktörer 

Våra konstruktörer är väl insatta i tillverknings- och monteringsprocessen för både stål- och betongelement inom byggkonstruktioner. Vi är alltid tillgängliga under hela produktionsprocessen från idé till färdig stomme för att följa upp tillverkning och montering samt för utveckling av vår projektering.

Kontakta gärna info-sverige@sitowise.com för prisuppgift.