Som projekteringsledare ansvarar vi för att leda projekteringsarbetet framåt genom att verka för samtliga inom projekteringen inblandade parters (beställares, projektörers såväl som entreprenörers) intressen. Vidare samordnas parterna mot gemensamma projektspecifika mål avseende tid, kostnad och kvalitet samt enligt myndighetskrav och regelverk. Vi lägger stor vikt vid att arbeta strukturerat och med tydlighet mot projekteringsgruppen avseende de beslut som tas under projekteringens gång.    

Våra projekteringsledare har gedigen och mångårig kunskap inom projekteringsledning för ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Vi har vårt ursprung inom projektering; våra med de främsta styrkorna är därmed förmågan att se helheten, lyfta de frågor som är av vikt för att projekteringen fortskrider i avsedd takt samt skapa förståelse inom projekteringsgruppen. 

Vi är verksamma dels inom projekteringsledning från programhandling till förfrågningsunderlag enligt AB 04 och dels inom projekteringsledning för framtagning av bygghandling utifrån förfrågningsunderlag enligt ABT 06. Vi är lyhörda gentemot vår kunds behov, visar gott ledarskap och kommunicerar tydligt gentemot omgivningen.

Sitowise kan erbjuda ett helhetsåtagande för projektering, så kallat generalkonsultåtagande, där vi tillhandahåller hela projekteringsgruppen via våra interna teknikområden samt för projektet lämpliga samarbetspartners.