Nu erbjuder Sitowise byggadministrativa tjänster från våra kontor i Malmö, Lund och Helsingborg inom:

 • projektledning
 • projekteringsledning
 • byggledning
 • kontrollansvarig enligt PBL
 • entreprenadbesiktningar
 • underhållsplaner
 • skadeutredningar
 • BAS-P
 • beskrivningar

 

Vi har stor erfarenhet av följande projekttyper: 

 • industri
 • utbildningslokaler
 • arenor
 • vårdbyggnader
 • vatten- och avloppsreningsverk
 • bostäder
 • kontor
 • historiskt värdefulla byggnader