I november 2023 presenterade SVT en programserie Historien om Sverige där den fascinerande historien bakom vårt rika kulturarv utforskas. I avsnitt 3 visades en av Sveriges äldsta kyrkoruiner, resterna efter en stenkyrka i Varnhem i Västergötland. Där finns även en av Sveriges äldsta kristna gravar. 

Det som var extra intressant i detta program om vårt historiska arv var att Sitowise har varit delaktiga i projekteringen av utställningslokalen. Sitowise är glada över at ha fått förtroendet att projektera byggkonstruktionen för väderskydd och utställningslokal över kyrkoruinen. Det arkeologiska skyddet är ca 250 kvm och byggnaden har följande mått, 12m hög, 19m lång och 12m bred. 

Byggnaden är konstruerad av synligt limträ som bildar en symmetrisk triangel i sitt tvärsnitt och som utgör både takstol och vägg. Dessa takstolar är placerade på horisontella syllar av limträ, vilka i sin tur vilar på ett antal pelare i marken. De lutande väggarna på byggnaden är täckta med ett tjärat faltak av trä. Utformningen av rummet är öppen för att synliggöra murverket för källaren samt kyrkans långhus och kor. Ett glasgolv ger besökarna möjlighet att från ovan skåda Kata's grav från slutet av 900-talet. Kata var den kvinna som styrde på storgården och lät bygga stenkyrkan under vikingatidens slutskede.

Sitowise har utfört arbetet i samarbete med Sjögrens Hus AB och AIX Arkitekter AB på uppdrag av Skara stift och Länsstyrelsen i Västra Götaland.  Sitowise har ansvarat för dimensionering av limträstommen samt framtagande av bygghandlingar och detaljer.  I vårt uppdrag ingick också uppföljning under byggskedet.

Följ länken för att kolla på programmet: Historien om Sverige – 3. Vikingarnas tid, 500-talet till slutet av 1000-talet | SVT Play

 • Beställare :
  Skara Pastorat
 • Genomförande:
  2015-2017
 • Uppdrag:
  Bygghandlingar och bygguppföljning
 • Samarbetspartner:
  Sjögrens Hus AB och AIX Arkitekter AB
 • Plats:
  Västergötland