Bostadsprojektet Terrassgården med kärlek till det naturgenuina håller på att bli verklighet. Det handlar om ett estetiskt tilltalande flerfamiljshus i stadsdelen Råbylund i Lund, Skåne som växer upp i skrivande stund.

Sitowise har fått möjlighet att medverka i projektet för denna u-formade byggnad i fyra våningar med 56 bostadsrättslägenheter där alla lägenheter har extra stora uteplatser i form av terrasser eller balkonger. 

Det är ett vördnadsfullt projekt där allt material har valts med omsorg för att göra så lite åverkan på miljön som möjligt. 

Det tydliga hållbarhetstänket speglas i såväl yttre materialval som snickerier och inredning, till exempel finns både sedumtak och solcellspaneler, men vad som har störst påverkan på klimatet i projekt av denna karaktär är stommen. 

Därför har arkitekten och projektet valt att utföra byggnadens stomme i form av korslimmat trä med lågt koldioxidavtryck, så kallat KL-trä. Ett miljövänligt byggmaterial med lång livslängd som också kan återbrukas i nya konstruktioner eller förbrännas och bli energi.

Vi är i projektet verksamma som projekteringsledare, byggledare, huvudbesiktningsman och kontrollansvarig enligt PBL. Projektet genererade många tekniskt innovativa lösningar och, i det stora hela, lärdomar om ett nytt sätt att bygga hållbara bostäder på. 

 • Beställare :
  Valdemar Lund Projekt och Thage
 • Genomförande:
  2022-2024
 • Uppdrag:
  Projekteringsledning, byggledning, huvudbesiktningsman och kontrollansvarig enligt PBL
 • Plats:
  Lund