Projektet är en ombyggnad för neonatalvård. Befintliga neonatalenheten behövde rustas upp och följa med i den medicinska utvecklingen. Den nya neonatalenheten är placerad i den gamla akuten. 

Ombyggnaden för den nya neonatalavdelningen gäller de två nedersta våningarna i en byggnad som består av olika huskroppar med skiftande antal våningar. Huvudbyggnaden är byggd på 40-talet, men tillbyggd med olika byggnadskroppar i omgångar vid senare tid. Samtliga huskroppar är utförda med stomme av platsgjuten betong.

Del av befintligt bjälklag har rivits för ny ljusgård. Då tidigare innerfack nu blev ytterfack, fick del av bjälklaget förstärkas med kolfiber. Nya större öppningar har tagits i bärande väggar, där har avväxlingar utförts i stål.

 • Beställare :
  Locum
 • Genomförande:
  2019-2021
 • Uppdrag:
  Systemhandling till Bygghandling
 • Plats:
  Stockholm