Projektet vid Sofiero Slott i Helsingborg representerar en exemplarisk modell av hur komplexa utmaningar inom konstruktion och design kan hanteras med omsorg och precision för att vitalisera och bevara en kär kulturhistorisk fastighet. 

Genom en omfattande ombyggnad, tillbyggnad, och invändig renovering, har slottet genomgått en transformation som inte bara respekterar dess historiska och kulturella värde utan också uppfyller moderna funktionella och tekniska krav. Projektet utmärkte sig genom att balansera strikta byggnadskrav med bevarandet av antikvariska värden, samtidigt som det skyddade omgivningens natur och infrastruktur. 

Detta innefattade noggrann planering och genomförande av grundförstärkningar, anpassning av nya strukturer som kök och restaurang, och uppdatering av slottets infrastruktur med modern teknik, allt medan projektbudgeten optimerades för att hantera oförutsedda kostnader. Genom sitt arbete med Sofiero Slott har Sitowise visat på en unik förmåga att förena historisk autenticitet med modern funktionalitet, och därmed leverera en lösning som både bevarar och förnyar.

Genom projektet vid Sofiero Slott löste vi det komplexa problemet med att modernisera och utöka en historisk byggnad utan att kompromissa med dess kulturella och estetiska värden. Vi övervann tekniska och administrativa utmaningar relaterade till energihushållning, fuktsäkerhet, och avsaknaden av dokumentation för den bärande konstruktionen, samtidigt som vi skyddade den omgivande parkens natur. Vårt arbete säkerställde att slottet kan fortsätta att fungera och välkomna besökare i en modern kontext, med förbättrade faciliteter och strukturer, samtidigt som dess historiska integritet bevaras.

 • Beställare :
  Treano Bygg AB för Helsingborgs Stad
 • Genomförande:
  2022-2023
 • Uppdrag:
  Konstruktionshandlingar
 • Plats:
  Helsingborg
Image
Strategy icon

Sofiero Slott är ett projekt där våra strategipelare innovation, hållbarhet och effektivitet finns representerade:

The Most Efficient: Optimering projektbudgeten utefter kravställning och att ta tillvara kulturhistoriska värden. Oförutsedda händelser som uppstår hanteras i nära samråd med entreprenör för att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar.

The Most Innovative: Användningen av modern teknik i en äldre byggnad och integrationen av nya strukturer på ett sätt som respekterar den historiska miljön speglar projektets innovativa karaktär. 

The Most Sustainable: Genom att uppdatera slottets tekniska försörjning kan byggnaden användas och ge framtida besökare en bra miljö.