Stockholms Konstnärliga Högskola finns idag på 3 olika gator i 5 olika byggnader i nordöstra Stockholm. Nu vill man samla hela verksamheten under ett gemensamt tak, i moderna anpassade lokaler. SKH utbildar och forskar inom cirkus, dans, film och media, opera och teater. 

Den nya byggnaden är tänkt att placeras i Slakthusområdet som är ett utvecklingsområde med ny tunnelbaneuppgång, nya bostäder och affärer. Delar av byggnaden kommer att vara publikt vid uppträdanden. I en del av byggnaden ska även externa hyresgäster kunna hyra loka som arbetsplats.

Det ska finnas både en cirkusverksamhet samt ljud och filmenheter. Detta kräver att vibrationer i stommen från olika delar begränsas. Det är även viktigt att stomljuden begränsas speciellt för olika ljudinspelningar. I en del rum är det tänkt att begränsas stomljuden med rum i rum. 

Den nya byggnaden ska byggas i sju våningar var av ett blir under marken. Grunden ska pålas och källarstommen blir platsbyggd. Där efter kommer byggnaden bestå av en stomme av betongpelare med betong- och stålbalkar. Bjälklaget ska bestå av prefabricerat bjälklag. 

Taket för stora teatern är uppbyggt av fackverks balkar som är ca 2,5 m höga. Samt arbetsbryggor som ska hänga i taket. Cirkushallen kommer att få telferbalkar och arbetsbryggor som ska häng i takbjälklaget för cirkusen.  Mitt i huset ska det finnas en ljusgård med taklanternin som är triangelformad.

 • Beställare :
  Stockholms Konstnärliga Högskola/Atrium Ljungberg
 • Genomförande:
  2021- pågår
 • Uppdrag:
  Programhandling
 • Plats:
  Stockholm