Projektet är beläget i Sege Park, ett gammalt sjukhusområde i parkmiljö som ska omvandlas till en ny stadsdel i Malmö Stad. 

Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter och består utav tre huskroppar på fem till sex våningar. En huskropp inrymmer källare med utrymmen för lägenhetsförråd samt undercentral och elcentral. På vinden är fläktaggregat samt lägenheter placerade.

Stommen var ursprungligen baserad på prefabricerade HD/F-bjälklag med långa spännvidder. I tidigt skede av projekteringen ändrades stommen till platsgjutna betongväggar och betongbjälklag med plattbärlag vilket medförde en omprojektering.  

Från början bestod vårt uppdrag i grundläggning och tak. Resterande stomme skulle vara prefabricerad. Då stommen blev ändrad blev även uppdraget större. I vårt uppdrag ingick även byggteknik med projektering av klimatskalet. Det var en utmaning men blev bra, säger uppdragsansvarig Jonas Stålbrand.

 • Beställare :
  NBI Bygg AB
 • Genomförande:
  2022-2023
 • Uppdrag:
  Konstruktionsprojektering
 • Plats:
  Malmö