Sitowise har projekterat från förstudie till systemhandling, förfrågningsunderlag och vidare till bygghandling. Projektet har utförts som en utförandeentreprenad.

Sickla Front II är uppdelat i tre byggnader. 

Hus 1 är en 7 våningars kontorsbyggnad med kommersiella lokaler på plan 2. 
Hus 2 är en 7 våningars kontors-/offentlig byggnad, uthyrt till bland annat Domstolsverket, med garage i källarvåningen och möjlighet till kommersiella lokaler samt på plan 2. 
Hus 3 är ett 10 våningars parkeringshus med lastfar på bottenvåning och fläktrum på översta våningen. 

Byggnadens stomme utgörs av håldäcksbjälklag med upplag på hattbalkar på betong- och stålpelare. Trapphuset i mitten av bygganden fungerar som stabiliserande enhet. Yttervägg består av sandwichelement i prefabricerade betongelement med en ytterskiva av betong och tegel alternativt plåt. 

Parkeringshuset har stabiliserande enheter av vindkryss på långsidan och på kortsidorna är det stabiliserande prefabricerade väggar av betong i anslutning till ramper.

Grundläggningen är delvis på pålade fundament, men även fundament på packad makadam ovan bergschakt.

 

 • Beställare :
  Atrium Ljungberg
 • Genomförande:
  2013-2020
 • Uppdrag:
  Projektering
 • Plats:
  Stockholm