Ett helt nytt femvåningsflerbostadshus med KL trästomme, NollCO2 certifiering och Miljöbyggnad silver! En byggnad som sätter stora krav på resursanvändning och materialval. Vår KL-trästomme spelar en central roll i att minimera CO2-utsläppen och bidrar därmed till en hållbar och miljövänlig konstruktion.

Sitowise driver projektet framåt med vår expertis, där vi inte bara skapar ritningar för grundläggning och stomkomplettering, utan även tar fram tillverkningsritningar för den fantastiska KL trästommen.

Vi tar integration till en helt ny nivå. Varje detalj, varje komponent, smälter samman i en 3D-modell som inte bara imponerar utan också levererar praktiska listor för fästdon, beslag och ljudlister. 

Sitowise tar även på sig rollen som geotekniker och levererar professionella PM och MUR geoteknik, vilket säkerställer stabilitet och säkerhet i projektet.

Det här handlar inte bara om en byggnad, det är en resa mot en grönare och mer fascinerande framtid. Vi står redo att skapa något utöver det vanliga.

– Spännande och roligt med ett projekt med högt ställda klimat- och hållbarhetsmål. NollCO2 certifieringen ställer stora kvar på resursanvändning. Stommen av KL-trä bidrar till att hålla ner CO2 utsläppen, samtidigt som det ger projektet en vacker och robust karaktär. Projekteringen av KL-trästommen i Tekla gör att vi får full kontroll på alla olika KL-träelement. Vi modellerar dessutom in alla skruvar och beslag i Tekla, vilket ger oss både exakta mängdlistor samt en väldigt tydlig modell för montörerna att jobba efter, säger vår träspecialist Johan Thored.

 • Beställare :
  Wästbygg Enterprenad AB
 • Genomförande:
  2023–2024
 • Uppdrag:
  Konstruktionsprojektering för TE
 • Samarbetspartner:
  Skandia Fastigheter AB / Link Arkitekter
 • Plats:
  Uppsala