Just nu byggs Hyllie nya högstadieskola med sporthall. Det är ett fint projekt som bidrar till samhällsnyttan i en expanderande del av Malmö.

Sitowise kom in i projektet 2022 och utförde då detaljprojektering för konstruktion.  I dag finns fundament och betonggolv på plats och väggar är på gång. Stommen i fastigheten är delvis platsbyggd och delvis prefabricerad. Väggarna i skolan är av stabiliserande betong och bjälklagen av HD/F. I sporthallen är bjälklagen av plattbärlag. I båda skolan och sporthallen är taken i huvudsak av träelement. Skolbyggnaden och sporthallen är två separata byggnader och detaljprojektering har pågått samtidigt. Detaljprojekteringen för skolbyggnaden har handletts av Faton Salihaj och för sprothallen av Kent Phung.

Något som utmanade oss var klimatkalkylen som enligt Stadsfastigheters anvisningar ska klara 240 kg CO2e/m2 BTA. Systemhandlingen som redan fanns när vi kom in i projektet fick omarbetas för att klara klimatkraven, säger Faton Salihaj, uppdragsledare.

Vi ser fram emot att se skolan stå färdig och inom en snart framtid välkomna nya elever i den växande stadelen, Hyllie.

 • Beställare :
  Stadsfastigheter Malmö
 • Genomförande:
  2022-pågår
 • Uppdrag:
  Konstruktionsprojektering för GE
 • Plats:
  Malmö