Sitowise har blivit tilldelade uppdraget att skapa konstruktionshandlingar för den nya idrottshallen i Rotebro.

Hallen förväntas ha en yta på cirka 1100 kvadratmeter och dess utformning kommer att vara anpassad för både större och mindre evenemang. 

Placeringen av byggnaden kommer att göra den synlig från omkringliggande bebyggelse samt för förbipasserande tåg och vägar. Konstruktionen kommer att ha en stomme av limträ och grundläggning kommer att utföras med en fribärande betongplatta som vilar på pålar.

 

  • Beställare :
    Sollentuna kommun /White arkitekter
  • Uppdrag:
    Rådgivande konstruktör
  • Plats:
    Rotebro