Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Som del i detta uppdrag är vi med och tar fram järnvägsplan och systemhandling för 7,5 mil av sträckan, från Norrköping via Nyköping (med ny station vid Skavsta flygplats) till Trosa. Projektet sträcker sig genom vackra naturområden med mjuk jord som som skapar utmaningar i utformandet av spåren. Sträckan inkluderar 77 broar och flera kortare tunnlar.

Ostlänken  planeras bli en dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, det är en stäcka på ca 15 mil. Sträckan kommer underlätta människors behov av hållbara transporter och kommer utveckla hela regionen.

  • Beställare :
    Trafikverket
  • Samarbetspartner:
    Cowi-SYSTRA
  • Plats:
    Norrköping- Trosa