Keyplats bygger sina anläggningar i moduler, och har hjälpt läkemedels giganten Merc att utöka sin anläggning i  Philadelphia som producerar vaccin mot viruset som kan medföra livmoderhalscancer hos kvinnor. 

Forskare har kommit fram till att vaccinet kan appliceras på män, som i sin tur reducerar risken för livmoderhalscancer ytligare. Detta var orsaken till att Merc hade behov av att bygga ut sin anläggning ytterligare. 

Sitowise var med på att projektera el och teleinstallationer av läkemedelsmoduler som underkonsulter till EPC group AB. 

Vinsten med att bygga modulärt är att man förkortar tiden och byggprocessen ute på plats. Modulerna levereras färdiga med alla installationer för att sen sättas ihop modulärt.

 • Beställare :
  Merc/Keyplants/EPC group AB
 • Genomförande:
  2023
 • Uppdrag:
  El-teleprojektering
 • Plats:
  Göteborg/Emtunga