Sitowise är engagerade i projekt där vi kan visa upp vår breda expertis och banbrytande kunskap, vilket är något vi är stolta över att kunna bidra med. Ett framstående exempel är vår roll i det prestigefyllda Projekt Kattuntryckeriet 1 på Kungsholmen i Stockholm. 

Här agerar vi som huvudkonstruktörer och tar ansvar för utvecklingen av rivningsplaner samt för design och konstruktion av stål-, betong- och träkonstruktioner. Dessutom hanterar vi den tuffa kraven av uppbyggnadens klimat skal och dess tätskikt. 

Projektet omfattar påbyggnad av två våningar som byggs ovanpå befintliga lägenheter. Som huvudkonstruktör ansvarar Sitowise för bygghandlingsprojektering av grundläggning och stomkomplettering samt tillverkningsunderlag för prefabricerade konstruktioner. 

- Det som är unikt och utmanade i projektet är att de nya etagelägenheterna i två våningar byggs ovanpå befintligt flerbostadshus samt att vi inte får göra ingrepp i de befintliga lägenheterna i våningarna under påbyggnaden. Nu pågår montage av stålstomme och armeringsarbete för bjälklagen, berättar Mattias Björkegren, uppdragsansvarig i projektet.

 • Beställare :
  Savana Entreprenad/Urban Couture Arkitekter
 • Genomförande:
  2018–2024
 • Uppdrag:
  Systemhandling- bygghandling
 • Plats:
  Stockholm