Stockholms hjärta genomgår en modern ombyggnad med utveckling och förbättring. 

Katarinahuset, en imponerande 12-våningsbyggnad från 1910-talet belägen mellan Mosebacke och Slussen, blir föremål för omfattande förändringar. Innehållet i byggnaden inkluderar kontorsutrymmen, restauranger och ett hotell.

Sitowise tillsammans med andra aktörer har fått det förtroendefulla uppdraget att ansvara för ombyggnadsprocessen i delentreprenad, från systemhandlingar till fullständiga bygghandlingar. 

Flera delar av Katarinahuset har byggts om till mer anpassbar och för att möta moderna standarder. Påbyggnad med två våningar i stål- och håldäcksstomme, befintliga ljusgårdar byggs igen med en ny grund och stål/betongstomme. Genom förstärkning och skapandet av nya öppningar installeras nya hissar och ventilationsschakt. Dessutom rivs eller ombyggs flera trapphus för att förbättra tillgängligheten.

Projektet omfattar även förstärkning av en gångbro och omfattande renovering av restaurang Gondolens anrika lokaler.

Katarinahuset beräknad vara klar renoverad i år 2023 med tillträde till den nya restaurangen på översta våningen, Café klotet. 

-Trots mina 20 år som konstruktör så är Katarinahuset det mest utmanande ombyggnadsprojekt jag ställts inför, stora omfattande ombyggnader i ett hus som har så många överraskningar har givit mycket svett tårar och glädje berättar Christian Leback, produktionsstöd/handläggare.

 • Beställare :
  Atrium Ljungberg/Elindersten arkitekter
 • Genomförande:
  2019–2023
 • Uppdrag:
  Om och påbyggnad från programhandling till bygghandling
 • Plats:
  Stockholm