Ett utmanande projekt med om- och tillbyggnaden av en sexvåningskontorsfastighet! Vi har lyft projektet till nya höjder genom en påbyggnad i kombination av stål och trä, vilket resulterar i 3 nya våningar. På entréplanet blev det en yta för en livsmedelsbutik. 

Som förarbete genomförde Sitowise en grundlig kontrollberäkning av den befintliga stommen. Vi ville säkerställa att grunden var redo att axla den nya påbyggnaden. Genom att finslipa och optimera kapaciteten i grundläggning och betongstomme i de mest kritiska områdena, har vi skapat en stark grund. 

Sitowise har varit hjärnan bakom de ritningarna för stålstommen, träkonstruktionen för bjälklaget, tak- och ytterväggskonstruktionen samt förlängningen av hissar och trapphus, med en perfekt balans mellan stål och trä. Vår expertis sträcker sig även till att ta fram detaljerade rivningshandlingar samt varit delaktiga i bygguppföljning.

 • Beställare :
  Savana Entreprenad/Urban Couture Arkitekter
 • Genomförande:
  2018–2020
 • Uppdrag:
  Systemhandling, bygghandling och bygguppföljning
 • Plats:
  Stockholm