Sitowise har blivit tilldelad av Atrium Ljungberg att ansvara för projektering av den södra utbyggnaden av Gränby Centrum, en integrerad del av Gränbystaden. Gränbystaden som idag är Uppsalas sekundära stadskärna, med en varierad blandning av handel, kontorslokaler, bostäder och serviceinrättningar.

Sitowise har deltagit i projektering i utvecklingen av tekniska specifikationer, samordning, och byggtekniska detaljer i systemhandlingarna. 

 • Beställare :
  Atrium Ljungberg /Sweco Architects
 • Genomförande:
  2016–2020
 • Uppdrag:
  Projektering
 • Plats:
  Uppsala