E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö.

Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärde.

Sitowise samarbetar med Assemblin som har tilldelats ett omfattande ventilationsuppdrag i infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Uppdraget omfattar projektering, installation samt drift och underhåll av ventilation i tunnlar.  Vår del i projektet är att projektera tunnelventilationsanläggning som är totalt 57 km lång med angränsande påfartsramper och flertalet fläktstationer samt hundratals impulsfläktar.

Uppdraget startar under våren 2019 med en projekteringsfas. Utförandefasen pågår under 2022-2024, följt av en testfas fram till trafikstart 2026.

Förbifart Stockholm.
 • Beställare :
  Trafikverket
 • Genomförande:
  2019-2022
 • Samarbetspartner:
  Assemblin
 • Plats:
  Stockholmsområdet