Citygate är Göteborgs och Sveriges högsta kontorskomplex med 36 våningar och 144 m och milsvid utsikt över staden, byggt av Skanska Sverige AB. 

Höghuset anknyter till en lågdel om ca 11 våningar som också är kontor, men även parkering, gym, restaurang mm. Stommen består av stålbärverk i balk och pelare, samt väggar och bjälklag av betong. 

Vårt uppdrag bestod i att dimensionera och projektera den bärande stål- och betongstommen som uppfördes prefabricerat. Sitowise ansvarade för totalstabiliteten för lågdelen och bistod i övrigt med värdefull kompetens kring förtillverkade stommar.

Det var ett spännande och kul uppdrag med en väldigt professionell kund som verkligen drev vårt gemensamma projekt på ett bra sätt där alla fick och ville bidra, säger uppdragsledare Erik Holmbom.

 • Beställare :
  UPB AS
 • Genomförande:
  2019-2021
 • Uppdrag:
  Stomprojektering
 • Samarbetspartner:
  Conform och DWG
 • Plats:
  Göteborg