Vår nya sexvånings skolbyggnad är inget mindre än en arkitektonisk pärla, skräddarsydd för att inspirera och möta behoven hos elever från årskurs 1 till 9. 

Med en genomtänkt och robust stomme är byggnaden en spännande plats för modern undervisning, där varje detalj är utformad för att skapa en dynamisk lärmiljö, både nu och för framtida generationer.

Det tekniska mästerstycket inkluderar avancerad grundläggning, där källarvåningen sträcker sig delvis under grundvattenytan. Här, i hjärtat av byggnadens källare, reser sig skolans imponerande idrottshall, omgiven av fint omklädningsrum. Denna idrottshall för sport och aktiviteter utmanade våra ingenjörer att övervinna den unika konstruktionsutmaningar av de stora fria spännvidderna och resultatet är inget mindre än en arkitektonisk bedrift.

Men det blir ännu mer spännande. Vi tar en historiskt skyddsklassad brandstation och låter den smälta in i skolans puls. Vårt arbete samordnas med en antikvarie för att bevara historien på ett sätt som harmonierar med vår vision. Den ombyggda brandstationen kommer att återfödas som levande undervisningslokaler för förskoleklass, medan den förtrollande vagnhallen blir en integrerad del av skolans pulserande matsal.

Välkommen till en skolmiljö där varje strävan är ett äventyr och varje hörn berättar en spännande historia om innovation och lärande.

 • Beställare :
  Skolfastigheter i Stockholm AB/ Tengbom arkitekter
 • Genomförande:
  2017-2023
 • Uppdrag:
  Förslagshandling, bygghandling och bygguppföljning
 • Plats:
  Stockholm