Sitowise (tidigare BTB) har tilldelats ett uppdrag som underkonsult till Contiga AB. Sitowise har ansvar för stabilitet och dimensionering av prefabricerade element samt för upprättande av monteringsritningar för stommen.

Bas Barkarby är strategiskt beläget intill E18 i Barkarby och utgör en betydande del av den nya Barkarbystaden. Projektet omfattar en nybyggnad på cirka 30 000 kvadratmeter som kommer att inkludera faciliteter såsom utbildningslokaler, bibliotek, gym, kontorsutrymmen och restauranger.

Projektet är strukturerat i tre separata byggnader:

 • Ett höghus bestående av 14 våningar med kontorslokaler och teknikutrymmen.
 • Ett låghus bestående av 8 våningar med en blandning av kontorslokaler, utbildningslokaler, idrottsfaciliteter, kulturlokaler och teknikutrymmen.
 • En betongkonstruktion med utomhusytor för torgverksamhet.

De tre byggnaderna är konstruerade som separata enheter, där höghuset och låghuset är åtskilda med dilatationsfogar men delar samma grundläggning. Samtliga tre hus består av håldäcksbjälklag med upplag på hattbalkar på stålkonstruktionen. Olika metoder används för att stabilisera stommen, såsom trappor, vindkryss och ramhörn, beroende på husets specifika krav och utformning.

 • Beställare :
  Atrium Ljungberg / Contiga AB
 • Genomförande:
  2017-2020
 • Uppdrag:
  Stomprojektering i systemhandling och bygghandling
 • Plats:
  Stockholm