Sitowise har förvärvat det svenska IT-bolaget Infracontrol. Tillsammans kommer de två företagen att driva på utvecklingen av intelligenta trafiklösningar för smarta städer. Infracontrol tillhandahåller digitala tjänster och SaaS-lösningar åt cirka 120 svenska kommuner samt de nationella transport- och infrastrukturmyndigheterna.

Infracontrol grundades 1993 och har lång erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga och användarvänliga IT-lösningar i realtid för trafik och infrastruktur. Infracontrols kompetens omfattar bland annat system för fjärrstyrning av broar och slussar, styr- och övervakningssystem för trafikanläggningar och trafikinformationssystem. Ett av de viktigaste ansvarsområdena är ett nationellt vägtrafikledningssystem.

– Förvärvet accelererar vårt strategiska mål att bli ledande i Norden inom digitala lösningar för byggd miljö och mobilitet. Tillsammans med Infracontrol får vi en mer framträdande position, särskilt inom mobilitets- och trafiksektorn. Vi har också eftersträvat en starkare närvaro inom operativa och realtidsbaserade digitala tjänster, och vår sammanslagning är ett viktigt steg framåt i detta avseende, säger Teemu Virtanen, affärsområdeschef för Digital Solutions på Sitowise.

– Detta innebär stora nya möjligheter för oss båda. Våra företag kompletterar varandra och bildar en mycket stark organisation för gemensam tillväxt i Norden. Med IT-lösningarna från Infracontrol och styrkan hos Sitowise kommer vi att kunna hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt. Behovet av ett smartare samhälle ökar snabbt, och tillsammans kommer vi att bli ännu starkare i vårt bidrag till en mer hållbar framtid, säger Johan Höglund, VD på Infracontrol.

Infracontrol är specialiserat på digitala lösningar och konsulttjänster inom trafik och infrastruktur, till exempel trafikstyrning, driftövervakning, säkerhet och informationshantering. SaaS-tjänsten Infracontrol Online används i över 160 organisationer och hjälper smarta städer med datahantering och att effektivisera och förenkla den tekniska förvaltningen.

 Förvärvet skapar en plattform för Sitowises framtida tillväxt i Sverige inom digitala lösningar. Samtidigt kompletteras Sitowises tjänsteutbud i Sverige. För närvarande omfattar Sitowises tjänster i Sverige konstruktionsteknik och HPAC för infrastruktur.

Mobilitet och trafik är centrala funktioner för att kunna skapa hållbara och smarta städer. Vi ser Infracontrol som ett mycket framstående företag i denna bransch. Tillsammans har vi passionen, personalen, kunskapen och det tekniska ramverket som krävs för att hjälpa smarta städer och andra aktörer inom mobilitetssektorn att fatta hållbara beslut, bibehålla en effektiv daglig verksamhet och få situationsmedvetenhet i realtid. 

Affärsområdeschef Teemu Virtanen, Sitowise

Infracontrol har ca 30 specialister och blir ett dotterbolag till Sitowise efter förvärvet. Johan Höglund stannar kvar som VD för Infracontrol. Infracontrols mycket kompetenta specialister kommer att fortsätta i sina nuvarande positioner.

För mer information kontakta:

Teemu Virtanen
Affärsområdeschef för Digital Solutions
Sitowise
teemu.virtanen@sitowise.com
358 50 404 6622

Johan Höglund
VD
Infracontrol
johan.hoglund@infracontrol.com
+46 31 333 27 01

Sitowise är en nordisk expert på byggda miljöer som erbjuder hållbara design- och konsulttjänster. Sitowise åtar sig projekt i olika storlekar för att möjliggöra en mer ansvarsfull och smartare stadsutveckling liksom smidiga transporter. Sitowise erbjuder sina tjänster inom områdena byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Sitowise bedriver verksamhet främst i Finland och Sverige och har även kompetenscenter i Estland och Lettland som i första hand bistår Sitowises projekt i Finland och Sverige. I Sverige har Sitowise vuxit snabbt och verkar genom dotterbolagen BTB, TFIP, VVS-Kompetens och Infracontrol i tio städer. Koncernens nettoomsättning var cirka 160 miljoner euro 2020 och företaget sysselsätter över 1 900 experter. Sitowise är noterat på Helsingforsbörsen (SITOWS) www.sitowise.com

Infracontrol är en oberoende systemintegratör, specialiserad på IT-lösningar för samhällets infrastruktur. Vi hjälper till att skapa ett bättre fungerande samhälle med användarvänligare, nyttigare och smartare IT-lösningar. Med vårt speciella intresse för användbarhet ser vi till att tekniken utnyttjas för att hjälpa människan istället för tvärtom. Våra systemlösningar bidrar till en mer intelligent infrastruktur som resulterar i höjd säkerhet, minskad miljöbelastning, förbättrad arbetsmiljö och ett bättre utnyttjande av samhällets investeringar. Infracontrol sysselsätter ca 30 medarbetare och omsätter ca 75 MSEK/år. Vi har vårt huvudkontor i Mölndal samt lokalkontor i Stockholm, Lissabon och Madrid. Våra kunder utgörs av offentliga verksamheter med ansvar för samhällets infrastruktur inom stat och kommun. www.infracontrol.com