Sitowise siktar på att skaffa sig en betydande position som mångsidig miljöexpert i Norden. Koncernen har vuxit snabbt i Sverige under de senaste två åren och det senaste förvärvet kommer att diversifiera bolagets tjänster i landet.

Mavacon Mark & VA Consult AB grundades i november 2015 och är ett företag med 13 anställda med kärnkompetens inom konsulttjänster, tekniska studier och designtjänster för väg-, mark-, vatten-, avlopps- och avrinningsprojekt. Företagets kunder är kommuner, kommunala bolag och privata aktörer för vilka Mavacon har genomfört projekt på många olika håll i landet, från Malmö till Östersund.

”Jag är mycket glad över att Mavacon ansluter sig till Sitowise-familjen i Sverige. Det är ett bra steg framåt i vår strategi att stärka vårt erbjudande inom infrastrukturplanering och att utöka vår geografiska täckning. Vi har nu ännu bättre möjligheter att betjäna våra kunder i olika projekt i den byggda miljön, vilket ständigt kräver allt bredare kompetens. Ju mer omfattande kompetens vi kan erbjuda, desto bättre kommer vi att lyckas i framtiden”, säger Jonas Larsson, Sitowises svenska verksamhetschef.

Sitowise har gjort fem förvärv i Sverige de senaste åren. Koncernens dotterbolag Byggnadstekniska Byrån (BTB) AB sysselsätter 180 struktur- och geotekniska experter och Technology for Infrastructure projects Sweden (TFIP) AB sysselsätter 70 byggtekniska experter, främst för stora underjordiska infrastrukturprojekt.

Det är ett bra steg framåt i vår strategi att stärka vårt erbjudande inom infrastrukturplanering och att utöka vår geografiska täckning.

Jonas Larsson, Sitowise

”Vi är glada över detta nya kapitel i Mavacons historia. Vi kan ta våra nästa steg i utvecklingen som en del av Sitowise, och vi kommer att få växa tillsammans. Det här är en fantastisk möjlighet för både oss och våra kunder. Våra experters kunnande kompletterar varandra, vilket också gör det möjligt för våra kunder att få en ännu mer omfattande service”, sammanfattar Truls Persson, en av Mavacons grundare.

I transaktionen förvärvar Sitowise hela aktiekapitalet i Mavacon. Mavacons grundande ägare och övrig personal blir kvar i sina nuvarande positioner.

 

För mer information kontakta:

Jonas Larsson
Chef för den svenska verksamheten, Sitowise
+46 703 3001 27
jonas.larsson@sitowise.com

Truls Persson
Medgrundare och delägare, Mavacon AB
+46 73 031 11 88
truls.persson@mavacon.se

 

Sitowise är en nordisk specialist på digitala lösningar och byggda miljöer. Vi erbjuder design- och konsulttjänster för smartare och mer hållbar stadsutveckling samt smidiga transporter. Vi är verksamma inom tre affärsområden i Finland och Sverige: fastigheter och byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Vi vill höja ribban för smarthet och hållbarhet, och därför har vi som vision att vara den mest ansvarsfulla partnern i arbetet med att utveckla en välfungerande livsmiljö. Sitowise har vuxit snabbt och lönsamt under de senaste åren. Koncernens nettoomsättning var 160 miljoner euro 2020 och företaget sysselsätter över 2 000 experter. Bolaget är noterat på Helsingforsbörsen. www.sitowise.com

Mavacon är en teknikkonsult med fokus på samhällsbyggande. Vi erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnad, mark, gata, vatten och avlopp. Tjänsterna kan vara allt från strategiska utredningar och förstudier i ett tidigt skede till färdig anläggning. Vi finns i Falun men har uppdrag i större delen av landet, från Malmö i söder till Funäsdalen i norr. Samtliga medarbetare har många års erfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat hos olika konsultföretag, entreprenörer och kommuner. Vår drivkraft är att tillsammans med beställarens organisation hitta de bästa och mest effektiva lösningarna. Vår ambition är att på det sätt som passar beställaren bäst bistå från planering till färdig anläggning. Vi är helt enkelt rådgivande ingenjörer och samhällsplanerare med beställarorganisationens bästa för ögonen. www.mavacon.se