Strandstädarkartan Kattegatt är ett interaktivt verktyg där alla som vill städa stränder kan medverka i städinitiativ och uppmärksamma behov av städning längs västkusten från Kungsbacka till Ängelholm. Kartan är resultatet av ett samarbete mellan Kattegatts Kustvattenråd, kustkommunerna och Läns-styrelsen Halland. Den är ursprungligen framtagen av Västkuststiftelsen och finns tillgänglig i form av appar för kuststräckorna Strömstad - Ängelholm samt Torsås - Västervik inklusive Öland.

Marint skräp är ett stort problem längs våra kuster, men det finns många goda initiativ för att ta hand om allt som flyter iland. Ett exempel är Strandstädarkartan Kattegatt som lanserades i mars 2022. Anne Udd som är samordnare för Kattegatts kustvattenråd berättar:

- Strandstädarkartan är enkel att använda och gör det möjligt för alla att markera var det behöver städas eller var man själv redan städat – eller att bjuda in till en gemensam städaktivitet. Det blir också enkelt för kommunerna att ta hand om skräpet som plockats upp. Samtidigt får vi värdefull statistik över hur mycket skräp som plockas och om genomförda aktiviteter.

En del av en lösning på ett växande problem

Marint skräp har blivit ett gigantiskt problem både ute till havs och längs våra kuster. Arbetet med strandstädning utförs av kommunernas egen personal, upphandlade entreprenörer, ett antal ideella organisationer samt inte minst alla frivilliga privatpersoner och föreningar.

Appen ”Strandstädarkartan Kattegatt” är kostnadsfri och finns att hämta på Google Play och AppStore. Men man kan även hitta kartan på webben här.

- Appen underlättar för alla som vill städa genom den lättanvända kartan och genom att det är enkelt att dokumentera städinsatsen med text och bilder, till exempel om man hittar miljöfarligt avfall eller döda djur, säger Anne Udd.

För kommunerna som ingår i samarbetet är det enkelt även på ”insidan”, där Infracontrol Online används för att ta emot och hantera de ärenden som rapporteras.

- Systemet används främst av personer på kommuner och Länsstyrelsen som arbetar med planering och operativt arbete med renhållning, berättar Anne Udd. Informationen som kommer in vidarebefordras till de som ansvarar för renhållningen, vilket i huvudsak är kommunerna eller deras renhållningsentreprenörer.

Eftersom det finns flera olika appar för strandstädning i Sverige har det tidigare hänt att den som städat väljer "fel" app, vilket har gett extra arbete med att förmedla ärendet vidare. Men detta åtgärdades nyligen så att man får ett tydligt meddelande om det redan i appen.

Infracontrol Kattegatt

 

Gemensamma aktiviteter ger bättre resultat

Kattegatts Kustvattenråd samarbetar och samordnar aktiviteter med många andra organisationer, berättar Anne Udd:

- Det omfattar bland annat kustkommunerna, flera av våra egna medlemmar i kustvattenrådet, Städa Sverige, Håll Sverige rent, olika ideella organisationer som arbetar mot skräp i havet, t.ex. Nordic Ocean Watch och Ocean Crusaders.

Hon säger att det syns tydligt på antalet rapporter i Strandstädarkartan när det genomförts olika kampanjer, som exempelvis första helgen i april i år då Städa Sverige hade många aktiviteter.

- Vi själva planerar städningar under Västerhavsveckan, som genomförs årligen i vecka 32. Det brukar samla många organisationer och privatpersoner som vill hjälpa till och bidra till renare kust och hav.

Anne berättar avslutningsvis att en av de närmast planerade aktiviteterna är städning tillsammans med Havsnätverket för Laholmsbukten, den 26 april vid Riviera i Båstads kommun.

Det är roligt att hjälpa till!

Här kommer lite tips till din nästa strandstädning:

  • Gå in på Strandstädarkartan Kattegatt och markera din planerade städning. Då kan även andra hänga på!
  • Ta med dig något att lägga skräpet i, en säck eller en påse. Ett par handskar kan också vara bra.
  • Leta inte bara efter de mest synliga objekten. I tång-vallar finns ofta små plastbitar och i buskage eller under stenar gömmer sig ofta många föremål.
  • Var försiktig vid fynd av farligt avfall. Häll aldrig ut misstänkta vätskor. Placera det bredvid säckarna om de ska hämtas upp, tydligt uppmärkt.
  • Flagga upp i kartan då du är färdig!