Den nya Stridsbergsbron i Trollhättan är invigd och öppen för trafik sedan i juni. Bron sträcker sig mellan Hjulkvarnelund och den nya stadsdelen Vårvik och förstärker därmed stadens infrastruktur genom att skapa nya vägar genom staden och underlätta trafikflödet. Med sin längd på 254 m, bredd på 16 m och vikt på 20 000 ton är den Sveriges största dubbelklaffbro. Infracontrol har levererat det SCADA-baserade manöversystemet som är en del av totalentreprenaden som utförts av Peab för Trollhättans Stad.

Brons alla system för el, hydraulik samt styrning och övervakning, där Infracontrols SCADA-system utgör en del, har levererats av Bro Underhåll & Service BUS AB, på uppdrag av Peab. Kent-Arne Svensson, som är VD, berättar om utmaningarna:

- Det har varit ett intensivt arbete ”ända in i kaklet”. Men tack vare kompetenta medarbetare och gott samarbete med Infracontrol så lyckades vi även denna gång. Stridsbergsbron är precis som alla andra öppningsbara broar en komplicerad anläggning med många olika funktioner. Det kräver en hel del kunskap och erfarenhet när man ska få alla system att fungera och samverka med varandra.

Ett stort och viktigt projekt som ger nya möjligheter

Byggnationen av Stridsbergsbron tog drygt 2,5 år där både väder, omvärldsläge och farledstrafik innebar stora utmaningar. Nu är bron iallafall på plats och öppen för trafik sedan i juni och avlastar därmed både Klaffbron, som ligger mitt i staden, samt Stallbackabron. Stridsbergsbron gör också att man enklare når det nya området Vårvik. 

- Det här är stort för Trollhättan! Stridsbergsbron är en möjliggörare på flera olika sätt – en genväg, en länk som kopplar ihop staden och tillgängliggör besöksmål, en fantastisk entré till vår nya stadsdel Vårvik och otroligt viktig för en mer robust trafiksituation i Trollhättan, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan i en intervju som gjordes av SVT i samband med invigningen av bron.

BUS AB har levererat alla system för el, hydraulik samt styrning och övervakning i en utförandeentreprenad på uppdrag av totalentreprenören Peab som haft funktions- och konstruktionsansvaret.

- Det har varit ett omfattande projekt där vi, förutom vårt PLC-system och Infracontrols SCADA-system, även har levererat system för larm, kameror, ljud, belysning, kraftförsörjning samt nätverk, berättar Kent-Arne Svensson. Förutom bromaskineriet hanterar PLC- och SCADA-systemen även funktioner som bommar, trafik- och sjösignaler.

Bron övervakas och manövreras både lokalt och via datorbaserade användargränssnitt från flera platser.

Enkla användarfunktioner trots komplicerade system

Infracontrol har levererat det överordnade SCADA-systemet där alla användarfunktioner för manövrering av bron finns. Charlotta Lundberg, som varit Infracontrols projektledare, är nöjd med resultatet:

- Vi är glada över att få ha varit med även i det här projektet. Vår del har varit att leverera SCADA-systemet som är baserat på iFIX. Det är ett omfattande system med många signaler och funktioner, men tack vare vår erfarenhet och det goda samarbetet med BUS AB har vi skapat ett säkert, lättanvänt och tillförlitligt manöversystem.

Hon säger att det är mycket att tänka på eftersom en öppningsbar bro innehåller så många olika funktioner och system, samtidigt som enkla och överskådliga användarfunktioner är en förutsättning för att kunna garantera en säker och användarvänlig manövrering av brons funktioner.

Lång erfarenhet

Infracontrol har utvecklat och levererat system för manövrering av broar sedan 1994. Idag är det 17 objekt i form av både broar och slussar som har försetts med fjärrmanövreringssystem.

- Vi har en lång historia när det gäller öppningsbara broar, säger Charlotta Lundberg, projektledare på Infracontrol. Vi byggde det första brosystemet redan 1994 på Göta Älvbron, och sedan dess har vi genomfört ett stort antal projekt. Det har gett oss en unik erfarenhet som vi gärna bidrar med för att förenkla för personalen och skapa förutsättningar för en säker och effektiv manövrering.

Infracontrol bridge