Infracontrol har fått ett förlängt uppdrag avseende underhåll och utveckling av ett nationellt stödsystem för vägtrafikledning. Systemet används av trafik- och driftledare för att övervaka och styra trafik över hela landet, och är ett kraftfullt beslutsstödsystem som med hjälp av fördefinierade och kvalitetssäkrade åtgärdsplaner hjälper till att hantera alla möjliga situationer snabbt och säkert. Uppdraget omfattar kompetens- och resursstöd och gäller efter förlängningen fram till 31 december 2025.

Infracontrol har lång erfarenhet från arbete med trafikledningscentraler. Med starkt fokus på användarna har man skapat enkla och intuitiva stödsystem som förenklat vardagen för både trafikledare och trafikanter sedan 1993. Johan Höglund, VD för Infracontrol, är glad över det fortsatta förtroendet:

- Systemet kallas NTS och är Trafikverkets nationella system för trafikledning. Det skapar en enhetlig arbetsmiljö med hög användbarhet, knyter samman och likriktar olika funktioner samt ger trafikledarna ett lättanvänt och effektivt beslutsstöd. Systemet levererades 2004 och har sedan dess utvecklats och byggts ut kontinuerligt, i takt med att fler trafikanläggningar anslutits. Vi är stolta och glada över att få fortsatt förtroende och ansvara för denna leverans, som i stora delar utförs av vår underleverantör Nicander Ltd.

Världsunik lösning byggd på lång erfarenhet

Med en allt snabbare urbanisering skapas behov av förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Därför finns ett stort behov av snabba och effektiva stödsystem för trafikledare. NTS, Trafikverkets nationella system för trafikledning, är en världsunik lösning som tilldelats flera priser. Johan Höglund berättar:

- Vi är sedan 2009 huvudleverantör av NTS och ansvarar för den kontinuerliga utvecklingen och anpassningen av systemet. Det gör vi i mycket nära samarbete med vår engelska samarbetspartner Nicander. Det är roligt att vi nu återigen fått fortsatt förtroende att utveckla och underhålla detta betydelsefulla system, och att vi samtidigt kan bidra med vår kunskap och erfarenhet i framtagningen av det nya system som ska ge ett säkert och effektivt trafikledningsstöd långt in i framtiden.

Ett kraftfullt beslutsstödsystem

NTS ger överblick och kontroll över vägtrafiken. Systemet är ett kraftfullt beslutsstödsystem som används av trafik- och driftledarna på de fyra trafikledningscentralerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle för att övervaka och styra trafik över hela landet. Systemet hjälper trafikledarna att hantera alla möjliga situationer snabbt och säkert, med hjälp av bl.a. mer än 2 000 fördefinierade och kvalitetssäkrade åtgärdsplaner.

- Syftet med NTS är att vara ett lättanvänt och effektivt stöd i olika situationer och bidra till förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, säger Erik Arnalid, som ansvarar för uppdraget från Infracontrols sida. Systemet hjälper trafikledarna att hantera alla möjliga situationer snabbt och säkert, vilket i praktiken handlar om allt från samverkan med myndigheter, media och allmänhet till styrning och övervakning av trafikutrustning som bommar, skyltar och kameror.

Vägtrafikledning2