Doeser har stor erfarenhet av att driva tillväxt, både organiskt och genom förvärv från tidigare roller inom Ramboll, RSM & Co, Askegren & Co och Ragn-Sells Miljökonsult AB. Han kommer senast från tjänsten som Nordenchef för den digitala verksamheten inom utbildning i Affärsområdet miljö och hälsa på Ramboll. 

Daniel Doeser har studerat masterprogrammet i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och vid SSE Executive Business School i Stockholm.

Daniel Doeser kommer att tillföra Sitowise stor bransch- och ledarskapskunskap efter att tidigare framgångsrikt ha drivit lönsamma affärer med fokus på digitalisering och nya arbetssätt. Vi har nu en stadig plattform i Sverige med ambitiösa mål för framtiden. Jag tror att Daniel är en utmärkt person att driva oss framåt, säger Heikki Haasmaa, CEO Sitowise

Sitowise är för närvarande bland de 20 främsta teknikkonsulterna i Sverige och erbjuder tjänster inom byggnadskonstruktion, geoteknisk design och komplexa installationer som omfattar byggnader, infrastruktur och underjordiska anläggningar. Sitowise har 350 konsulter fördelade på 12 kontor i Sverige. Den del av verksamheten som specialiserar sig på digitala lösningar opererar under det egna varumärket Infracontrol AB. 

Sitowise publicerade en ny strategi i början av 2023. Företagets vision Redefining Smartness in Cities syftar till att förstå de stora, globala förändringarna, hur de påverkar vår verksamhet och hur vi kan skapa rätt lösningar för framtidens samhälle. Strategin bygger på tre strategiska pelare:

The most Innovative uppmuntrar våra medarbetare att tillsammans med våra kunder skapa smarta lösningar som kan driva och katalysera omställningar i våra olika branschsegment. The Most Sustainable leder företaget till att utforska nya tjänsteområden men även utveckla befintlig verksamhet till att bidra på ett mer hållbart sätt. The Most Efficient uppmanar till att optimera våra arbetssätt för att erbjuda bästa möjliga värde för kunderna och säkerställa god lönsamhet. 

I Sverige kan vi nu fortsätta att utveckla Sitowises solida plattform genom att stärka Sitowises varumärke, bygga vidare på kulturen och vässa våra arbetssätt. Målet är att kunna växa organiskt och även ta vara på ytterligare potentiella förvärvsmöjligheter.

Sitowises strategi att öka tillväxten, framför allt i Sverige och inom digitala tjänster, inspirerar mig och driver mig framåt. Jag ser Sitowise som en utmanare i branschen i Sverige, med stor tillväxtpotential. Jag har erfarenhet av att främja nordisk tillväxt, stärka och expandera verksamheter samt en förståelse för branschen. Och jag tror att Sitowise kommer att dra nytta av min mångsidiga erfarenhet av fusioner, förvärv och integrationer. Jag har haft rollen som både köpare och säljare och tack vare det kan jag identifiera vad som kommer fungera när vi bygger en gemensam framtid, säger Daniel Doeser. 

Nuvarande Executive Vice President för Sitowise Sverige, Jonas Larsson, som började sin tjänst i november 2021, har skapat en stark plattform och positionering för Sitowise i Sverige. Under de senaste 2,5 åren har sju olika enheter slagits samman under företagsnamnet Sitowise Sverige AB. Samtidigt har företaget fortsatt att växa både organiskt och genom förvärv. 

Jag vill tacka Jonas Larsson för hans passion, drivkraft och beslutsamhet i arbetet att bygga upp Sitowises varumärke, organisation, och verksamhet i Sverige. Under de senaste åren har det skett en tydlig förändring i hur vi uppfattas av våra kunder, och det är fantastiskt att se att våra engagerade medarbetare är redo att ta tillvara möjligheterna som ligger framför oss, säger Heikki Haasmaa.   

Jonas Larsson fortsätter att arbeta i sin nuvarande position till och med sista april 2024. Daniel Doeser tillträder 1 maj 2024. 

Image
Light bulb

CV – Daniel Doeser

Födelseår 1971
Utbildning: Maskinteknik, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Svenskt medborgarskap

Arbetslivserfarenhet

2019 – Ramboll Sweden, Nordenchef
2016 – 2019, RSM & Co Verkställande direktör 
2015 – 2016 Askegren & Co, Verkställande direktör
2012 – 2016 Ragn-Sells Miljökonsult AB, Verkställande direktör
2004 – 2012 Ragn-Sells Miljökonsult AB, Affärsområdeschef
1999 – 2004 Ragn-Sells Miljökonsult AB, Konsult
1997 – 1999 Cederbaum & Doeser, Ägare & Managementkonsult

För mer information, vänligen kontakta