Drygt 170 kunder har hittills anslutit sig till Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning. Under 2022 hanterades över 600 000 felanmälningar, synpunkter och tekniska larm i tjänsten, varav ca 500 000 i svenska kommuner. Utöver att effektivisera och förenkla hanteringen av alla ärenden, får man värdefull information om hur samhällets infrastruktur samt hur drift- och underhållsarbetet fungerar. Sammantaget ger alla ärenden en bra bild över vilka dagliga problem invånarna möter och vad som därmed bör prioriteras för att ge en enklare, tryggare och bättre fungerande vardag.

Per Andersson är produktchef för Infracontrol Online och kommenterar sammanställningen av anmälda fel:

- Det är glädjande att se att fler och fler använder mobilappar för att rapportera fel och synpunkter. Det förbättrar kvaliteten på informationen så att ärendena kan tas om hand och åtgärdas enklare och mer effektivt. De vanligaste felanmälningarna under 2022 i de svenska kommunerna gällde precis som tidigare år belysning, med ca 33 300 ärenden. Därefter kommer ärenden som rör vegetation med ca 16 000 ärenden och klotter med 12 500 ärenden. Fördelningen varierar som vanligt mellan kommunerna, men ger i varje fall en bra bild över vad som inte fungerar riktigt bra eller vad som kan förbättras – och inte minst vad invånarna tycker är viktigt.

Bidrar till ett bättre fungerande samhälle

Varje fel eller synpunkt som rapporteras bidrar med värdefull kunskap om sådant som inte fungerar som det ska eller som kan förbättras.

- Alla kommuner borde vilja veta vad deras invånare tycker, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Genom att göra det enkelt att rapportera fel och synpunkter kan man snabbt rätta till saker som är fel och dessutom få en kontinuerlig kundundersökning som mäter kommunens servicenivå.

Cascais i Portugal, med 215 000 invånare och drygt 87 000 ärenden under 2022 är den kommun som hanterar flest ärenden i tjänsten. Därefter kommer Helsingborgs Stad med 151 000 invånare och ca 35 000 ärenden.

Fortsatt ökad användning av mobilapp för felanmälan

Fler och fler använder Infracontrol Onlines app för rapportering av fel och synpunkter. Under 2022 ökade antalet ärenden som rapporterats via appen med hela 17 procent jämfört med 2021 berättar Per Andersson.

- Appen gör det enkelt för invånarna att anmäla fel var dom än är. Man kan ta en eller flera foton av problemet och positionen registreras automatiskt om man vill det. Genom att kategorisera sin felanmälan med några enkla val kan ärendet hanteras och distribueras enklare och snabbare till rätt person för åtgärd.

Han säger att i takt med att fler och fler använder mobilappen, minskar andelen felanmälningar och synpunkter som lämnas via webbformulär på kommunernas hemsidor. Fördelningen 2022 var 51% via formulär och 49% via app. Det är bra, säger Per Andersson, eftersom appen också underlättar hanteringen av ärenden:

- Genom att kvaliteten på informationen oftast blir bättre när fel rapporteras via appen kan dessa ärenden hanteras snabbare. Det gör att kommunens kontaktcenter och handläggare kan fokusera på ärenden som kräver mer tid och dialog, som t.ex. synpunkter eller förbättringsförslag där man behöver återkoppla med ett omfattande svar.

Automatisering förenklar och snabbar upp

Alla felanmälningar, synpunkter, beröm, driftlarm och arbetsordrar blir till ärenden i Infracontrol Online. Tack vare en smart kategorisering kan dessa sedan automatiskt distribueras till rätt person för åtgärd. Idag dominerar manuellt rapporterade fel och synpunkter med ca 95% av det totala antalet ärenden. Men andelen automatiska driftlarm ökar.

- Vi kan se att antalet felanmälningar minskar betydligt när man ansluter IoT-sensorer eller kopplar in befintliga tekniska system till tjänsten, säger Per Andersson. Fel som uppstår kan då automatiskt upptäckas och distribueras till rätt person för åtgärd, många gånger innan någon ens hinner märka felet.

Per Andersson säger att det är speciellt viktigt i lite mer kritiska system som t.ex. trafiksignaler eller pumpanläggningar.

- Infracontrol Online är i grunden utvecklat för att enkelt kunna hämta in information från alla tänkbara typer av system för tekniska installationer, så det går snabbt och enkelt att hämta in larm från dessa.

Infracontrol Helsingborg
Sammanställning som visar de 15 vanligast förekommande typerna av felanmälningar i svenska kommuner från 1 januari till 31 december 2022.