Klotter är en form av skadegörelse som är ett stort bekymmer i många kommuner. Det förfular det offentliga rummet, skapar otrygghet och kostar mycket pengar och resurser att sanera. Ett sätt att möta det växande problemet är enligt BRÅ, brottsförebyggande rådet, att omedelbart polisanmäla allt klotter.
I Norrköping har man därför förenklat och snabbat upp hanteringen av klotterärenden genom en smart systemintegration som hjälper handläggarna att fylla i formuläret för polisanmälan.

Olle Classon, förvaltningsledare i Norrköpings kommun, berättar:

- Vi har som policy att polisanmäla alla klotterärenden som vi får in och det var tidigare ganska tidsödande. Men med hjälp av Infracontrol Online och FME, ett integrations- och automatiseringsverktyg, får nu våra handläggare ett aktivt stöd med att fylla i anmälningsformuläret. Förutom att det blir enklare så går det också betydligt snabbare att göra polisanmälan. Vi uppskattar tidsvinsten för varje enskilt ärende till så mycket som 10 minuter.

Värdefullt stöd för handläggare

Ärendehanteringen i Infracontrol Online innebär att varje ärende snabbt hamnar hos den som ska åtgärda det. När det gäller klotter skickas ärendena till de företag som sköter kommunens klottersanering. Men det är också viktigt att snabbt polisanmäla varje ärende, och därför har man i Norrköping nu förenklat detta genom en smart lösning.

Den nya funktionen för att stödja kommunens hand-läggare vid polisanmälan av klotterärenden har testats sedan i somras och har visat sig att både förenkla och  snabba upp processen betydligt, med en tidsbesparing på ca 10 minuter per ärende, berättar Olle Classon:

- Hanteringen är väldigt enkel eftersom funktionen är händelsestyrd, den aktiveras automatiskt när handläggaren lägger ett ärende i kategorin ”Ärenden att polisanmäla”, och man får då stöd att fylla i formuläret med hjälp av FME, ett integrations- och automatiseringsverktyg.

Funktionen kräver rätt behörighet så att polisanmälan enbart görs av rätt person med rätt utbildning.

Infracontrol polisanmälan2
Det är enkelt för handläggarna att polisanmäla ett klotterärende direkt i Infracontrol Onlines ärendevy.  

Viktig data sparas

Olle Classon berättar vidare att eftersom information om positionen finns med i ärendet får man med rätt gatuadress automatiskt. Informationen samlas för kommande analyser:

- Data om anmälan sparas i en kartdatabas, vilket gör att vi enkelt kan få fram kartor som visar var det finns rapporterat klotter. Det ger möjlighet att få fram olika typer av grafiska sammanställningar som underlättar planering och genomförande av olika åtgärder.

Fler möjligheter att förenkla

Funktionen för polisanmälan är integrerad med Infracontrol Online vilket ger stora möjligheter att även förenkla själva inrapporteringen av klotter. Tjänsten har stöd för att skapa appar för specifika områden som t.ex. klotter eller skadegörelse.

- Med mobilenheters funktioner för kamera och GPS-position kan vi få tydlig och korrekt information i varje ärende, vilket gör det ännu enklare och snabbare att skapa en polisanmälan från ärendet i Infracontrol Online, säger Olle Classon.