Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp. Bara 600 överlever. Men med en tidig start av hjärt- och lungräddning och med en hjärtstartare ökar överlevnadschanserna betydligt. För att säkerställa att denna livsviktiga utrustning är på plats när den behövs har Jönköpings kommun nu kopplat upp ett antal av dessa via sitt IoT-nät. Om en hjärtstartare flyttas från sin plats skickas omedelbart ett larm via Infracontrol Online till kommunens personal som ser till att hjärtstartaren sätts tillbaka eller ersätts.

Många av Sveriges kommuner tar hjälp av nya innovativa tillämpningar av IoT för att få bättre koll på sin infrastruktur. Små och strömsnåla sensorer och nya kommunikationsnät gör det möjligt att få koll på sådant som tidigare var dyrt och klumpigt att övervaka. Ett bra exempel är övervakning av hjärtstartare. Gustav Hultegård som är Brandmästare på Räddningstjänsten i Jönköpings kommun berättar att man redan haft nytta av de övervakade hjärtstartarna:

– Vi har redan haft ett flertal skarpa användningar av hjärtstartarna, där vi fått in larm om detta. Larmen går framför allt till lokal vaktmästare eller liknande, men även till vår samordnare. När en hjärtstartare har använts ska den ju inte bara sättas tillbaka på plats, utan ofta behöver även elektroder och annat återställas.

Övervakning som räddar liv

I Jönköping övervakar man många olika typer av tekniska utrustningar med hjälp av IoT-sensorer som är anslutna till Infracontrol Online. En del av dessa utgörs av  livräddningsutrustning som livbojar och hjärtstartare.

– I en kritisk situation är det livsavgörande att denna utrustning är på plats och fungerar, säger Gustav Hultegård. Tidigare var vi tvungna att rondera ofta för att kontrollera detta men nu får vi larm direkt om någon utrustning flyttas från sin plats.

Han säger att många även tvekat med att sätta upp hjärtstartare på grund av risken att de försvinner, men att detta ändras nu när de kan övervakas.

– Nu kommer vi att jobba vidare med detta och hoppas att kunna koppla upp ännu fler av våra livräddnings-utrustningar i kommunen, säger Gustav Hultegård.

IoT ger möjlighet att åtgärda fel i tid

Jönköping Energi har byggt IoT-nätverket i Jönköping. Det är ett s.k. LPWAN-nätverk, vilket står för Low Power Wide Area Network, och är en standard för anslutning av batteridrivna sensorer i regionala, nationella eller globala nätverk. Nätverket ger IoT-enheter möjlighet att trådlöst skicka data till Infracontrol Online.

– LPWAN innebär att sensorerna kan vara små och energisnåla, berättar Patrik Casta på Jönköping Energi. Nätet vi byggt upp ger kommunen en infrastruktur för IoT-tillämpningar som gör det möjligt att övervaka nästan vad som helst.

Reimer Selero, som är verksamhetsansvarig på Gata Park Skog på Tekniska kontoret i Jönköpings kommun, ser stora möjligheter med den nya tekniken:

– IoT ger möjlighet att övervaka funktioner och åtgärda fel innan problem uppstår. Vi använder Infracontrol Online för att hantera felanmälningar och synpunkter från invånarna, och genom att även ansluta tekniska larm dit får vi full kontroll och en enkel hantering av varje ärende oavsett varifrån informationen kommer.

Ett exempel han nämner är övervakning av fukt och temperatur i vägbanor med hjälp av IoT-sensorer, som ligger till grund för halkbekämpningen vintertid.

Infracontrol Online på en mobil enhet.
Ansvariga personer får snabbt information via Infracontrol Online om livräddningsutrustning flyttas från sin plats.
Image
Light bulb

20 tips på nyttiga IoT-tillämpningar

 1. Driftlarm från olika typer av tekniska utrustningar som t.ex. belysningscentraler, pumpanläggningar, ventilationsanläggningar, värmekablar, rulltrappor etc.
 2. Tryckknapp som påkallar uppmärksamhet om t.ex. nedskräpning
 3. Öppen skåpsdörr eller lucka till elcentral och liknande
 4. Lutande eller vridna objekt
 5. Fyllnadsgrad i sopkärl och återvinningsbehållare
 6. Stulna objekt – mekaniskt eller genom positionering
 7. Luftfuktighet och lufttemperatur i apparatrum, driftutrymmen och tekniska konstruktioner
 8. Fukt och temperatur i väggar, golv och grunder
 9. Fukt och temperatur i jord, mark eller ytbeläggningar
 10. Fukt eller vatten på mark eller på golv
 11. Igensatt brunnsgaller
 12. Spänningsbortfall till viktig utrustning som t.ex. belysning, klimatanläggningar eller avfuktare
 13. Vattennivåer och vattenflöde i vattendrag och sjöar
 14. Flöde i slangar och rör
 15. Grundvattennivå
 16. Luftkvalitet (flera olika parametrar)
 17. Ljusnivå – direkt eller indirekt
 18. Buller
 19. Glaskross
 20. Nederbördsmängd (regn eller snö)