Tillsammans med information från invånarna ger det möjlighet att skapa smartare städer. Men för att få ut nyttan av de nya möjligheterna behövs en öppen och skalbar plattform som dessutom är väl integrerad i verksamheten. Först då kan all data tas om hand och bli en naturlig del i stadens tekniska förvaltning, så att städer inte bara är smarta utan även blir lite klokare.

Johan Höglund, VD för Infracontrol, säger att teknikutvecklingen går snabbt och ger helt nya möjligheter, och att det behövs en strategi för hur man ska få sin stad eller kommun att inte bara bli smart utan också vara klok:

- Samtidigt som de tekniska möjligheterna blir större växer också utmaningen med att ta hand om all information. Dessutom finns många olika IoT-lösningar som också kommer att variera över tid. Många kommuner är dock väl förberedda för utvecklingen genom att vara anslutna till Infracontrol Online. Med över 120 anslutna kommuner är den idag Sveriges mest använda plattform för teknisk förvaltning som ger en helhetsbild av läget, bevakar att fel rättas till och samlar värdefulla beslutsunderlag för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Ny teknik ger nya möjligheter – och nya utmaningar

I många städer och kommuner byggs nya typer av kommunikationsnätverk, så kallade LPWAN-nätverk. Det står för Low Power Wide Area Network och används för regionala, nationella eller globala nätverk. Nätverken byggs med olika teknik och av olika aktörer, men gemensamt för dem alla är att de ger nya och bättre möjligheter att trådlöst skicka data till ett överordnat system. Jonas Bratt är Infracontrols specialist på IoT-lösningar:

- LPWAN innebär att sensorerna kan vara små och energisnåla. Det gör det möjligt att övervaka nästan vad som helst. Det kan vara vattennivåer, stulna saker, temperatur, öppna dörrar eller luckor, luft- eller vattenkvalitet, trafikflöden, hur växter mår och mycket, mycket mer.

En stor utmaning är dock, enligt Jonas Bratt, att det finns så många olika typer av nätverk, kommunikationslösningar, leverantörer, operatörer och affärsmodeller. Det ställer krav på att städer och kommuner har möjlighet att använda flera olika typer av lösningar över tid.

Det behövs en öppen och generell plattform

Oavsett vad som övervakas och hur det görs så behöver informationen tas om hand på ett enkelt och effektivt sätt, något som enkelt förbises vid inköp och installation av nätverk och sensorer. Enbart nya smarta IoT-lösningar räcker inte för att göra en stad smart, säger Jonas Bratt. För det behövs också något som tar hand om informationen och ser till att den kommer till nytta.

- Med nya möjligheter att mäta och upptäcka fel blir det ännu viktigare att hålla samman det hela så att man kan dra nytta av informationen i kommunens verksamhet, säger Jonas Bratt. Genom att ansluta sensorerna till Infracontrol får man full kontroll, från detektering av ett fel tills felet är åtgärdat, återställt och avrapporterat.

Han säger att det är därför kommuner måste ha en oberoende plattform som Infracontrol Online, dit alla typer av sensorer kan anslutas oavsett leverantör, som kan nås av anläggningsägare, driftpersonal och externa entreprenörer.

Infracontrol Online
Infracontrol Online ger full kontroll över alla IoT-lösningar oavsett kommunikation, leverantör eller sensortyper.
Infracontrol Online

 

 

https://www.infracontrol.com/