Trafikverket Färjerederiet trafikerar 40 färjeleder över hela landet med ca 70 färjor. Tydlig och tillförlitlig trafikinformation är en viktig del i servicen till trafikanterna som minskar stress och gör det enklare att planera resan. Informationen ges via olika kanaler, bland annat med digitala skyltar i alla färjelägen som informerar om kommande avgångar och eventuella störningar. Infracontrol har nu tilldelats den fortsatta leveransen av informationssystemet som används för styrning av dessa skyltar. Systemet består av lokala styrdatorer i varje färjeläge vilka styrs och övervakas av Infracontrol Online.

Erik Arnalid, affärsansvarig för ITS-lösningar på Infracontrol, är nöjd över att ha vunnit upphandlingen:

- Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende från Färjerederiet att leverera detta viktiga system. Vi satte det nuvarande systemet i drift redan 2012 och kan konstatera att det har fungerat stabilt och fyllt en viktig funktion. Det nya systemet bygger på det befintliga, men med ny hårdvara och en del nya funktioner får Färjerederiet nu ett ännu mer framtidssäkert, lättanvänt och tillförlitligt system.

Ny helhetslösning för trafikinformation

Färjerederiets vägfärjor trafikerar hela Sverige. Färjelederna sträcker sig över hav, älvar, fjordar och sjöar i glesbygd och i storstadsområden. Årligen görs en miljon anlöp med 69 färjor som trafikerar 40 färjeleder. Totalt omfattar detta 12 miljoner fordonstransporter och 22 miljoner personresor.

Trafikinformation är en viktig del i servicen till trafikanterna och Färjerederiet tillhandahåller detta bl.a. genom appen Trafikinfo Färjerederiet och digitala informationsskyltar i färjelägena.

- Att tydligt kommunicera avgångstider och störningsinformation i realtid minskar stress och gör det enklare att planera sin resa, säger Erik Arnalid.

Nyligen genomfördes en upphandling av en helhetslösning för hantering och distribution av trafikinformation samt kallelse av färja. Upphandlingen omfattade flera delar: En ny databas, en app för resenärer, en app för färje-personalen, en talsvarstjänst samt systemet för styrning av trafikinformations-skyltar i färjelägen som Infracontrol nu fått förtroendet att leverera.

- Skyltarna styrs idag av en lösning som vi levererade 2012, berättar Johan Höglund som är VD för Infracontrol. Fler och fler skyltar har anslutits och systemet hanterar nu 80 skyltar i 40 färjelägen. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Färjerederiet de kommande åtta åren.

Infracontrol Online

Appen Trafikinformation Färjerederiet är en del i den helhetslösning som nyligen upphandlats av Färjerederiet och levereras av Rely IT i Norrtälje. Appen gör det enkelt att planera sin resa och få aktuell trafikinformation i realtid.  I appen kan man välja sina favoritleder, hitta tidtabeller till alla färjeleder, se nästa avgång, få meddelande om störningar i realtid och hitta aktuell information och fakta om färjelederna.

Stabil och säker funktion

Systemet hämtar information om avgångstider i Färjerederiets databas och distribuerar denna till lokala styrdatorer i färjelägena som i sin tur lägger ut informationen på skyltarna. Dessutom innehåller systemet funktioner så att personal på färjorna kan lägga in störningsinformation vid trafikstörningar som orsakas av t.ex. hårt väder, tekniska problem eller ambulanstransporter.

Kraven på den här typen av informationssystem är höga både vad gäller kvaliteten på informationen och systemets driftsäkerhet.

- Lösningen är baserad på Infracontrol Online vilket gör att Färjerederiet får ett mycket tillförlitligt och säkert system, säger Per Andersson som är produktchef på Infracontrol. En viktig del i tjänsten är en effektiv drift-övervakning och hantering av tekniska larm som gör att eventuella fel upptäcks automatiskt, skickas till rätt person och kan åtgärdas snabbt.

Störningsinformation direkt från färjan

Färjepersonalen har tillgång till webbaserade användarfunktioner och kan enkelt lägga ut akuta eller schemalagda meddelanden.

- Det är en stor fördel att personalen på färjan kan ge information om det t.ex. uppstår problem med färjan eller om man måste invänta en brådskande ambulans-transport, säger Erik Arnalid.