Bostadsprojektet Terrassgården med kärlek till det naturgenuina håller på att bli verklighet. Det handlar om ett estetiskt tilltalande flerfamiljshus i stadsdelen Råbylund i Lund, Skåne som växer upp i skrivande stund.

Sitowise har fått möjlighet att medverka i projektet för denna u-formade byggnad i fyra våningar med 56 bostadsrättslägenheter där alla lägenheter har extra stora uteplatser i form av terrasser eller balkonger. Det är ett vördnadsfullt projekt där allt material har valts med omsorg för att göra så lite åverkan på miljön som möjligt. Vi är i projektet verksamma som projekteringsledare, byggledare, huvudbesiktningsman och kontrollansvarig enligt PBL. 

Det har varit otroligt givande för oss att komma i kontakt med ett projekt där hållbarhetsperspektivet är närvarande i alltifrån tillvaratagandet av solenergi till den klimatsmarta stommen, säger Fredrik Lindén, projekteringsledare, Sitowise Sverige. 

Byggherren Valdemar Lund Projekt och totalentreprenören Thage gav Sitowise möjligheten att tillsammans arkitekten Johan Sennström, arbeta med framtagningen av projektets bygghandlingar samt medverka under dess produktionsfas. 

Korslimmat trä, ett hållbart alternativ 

Det tydliga hållbarhetstänket speglas i såväl yttre materialval som snickerier och inredning, till exempel finns både sedumtak och solcellspaneler, men vad som har störst påverkan på klimatet i projekt av denna karaktär är stommen. Därför har arkitekten och projektet valt att utföra byggnadens stomme i form av korslimmat trä med lågt koldioxidavtryck, så kallat KL-trä. Ett miljövänligt byggmaterial med lång livslängd som också kan återbrukas i nya konstruktioner eller förbrännas och bli energi.

Den enskilt största posten när man räknar koldioxidavtrycket vid bostadshusbyggen är stommen, och just därför valde vi redan i tidigt skede att byggnaden skulle vara med KL-stomme. Vi hade då även möjlighet att påverka DP och byggnadens form utifrån materialets inneboende egenskaper och kunde på så sätt få igenom husets expressiva form och stora terrasser säger Johan Sennström, arkitekt.

Trivsel i fokus 

I husets allmänna vistelserum är KL-trästommen synlig och ska bidra till ökad trivsel hos de boende. 

Jag hade en intention att varje material skulle kunna stå obehandlade och få en vacker patina med tiden, detaljerna är utformade så att de lyfter fram materialens uppbyggnad och textur och ger på så sätt en rikedom till upplevelsen i rummen. Till exempel så har vi en vacker detalj i väggöppningar med synliga KL-trästommens ändträ och de rundade hörnen i överkant som kommer direkt ifrån hur man behandlar/fräser dem under tillverkning, säger Johan Sennström.  

Att det ska vara trivsamt och sällskapligt att bo här märks även på flera andra sätt. Till exempel finns en gemensam så kallad ”Pocketpark” med små gröna fägringar som ska främja kontakten mellan de boende. Och på taket ett växthus för gemensamma aktiviteter.

Projektet genererade många tekniskt innovativa lösningar och, i det stora hela, lärdomar om ett nytt sätt att bygga hållbara bostäder på.

Projekt med ett starkt fokus på hållbarhet kräver också ett betydande samarbete och väl medvetna val av tekniska lösningar. Därför har designprocessen genomförts i nära samarbete mellan entreprenör och arkitekt för att hitta balansen mellan vision och praktik, det har varit en lärorik resa för oss alla, säger Fredrik Lindén.

Image
Strategy icon

Strategin bygger på tre gundpelare – innovation, hållbarhet och effektivitet

Mest hållbart: Stommen består av korslimmat trä (KL-trä) med lågt koldioxidavtryck för att minimera det ekologiska fotavtrycket.

Mest effektivt: Terrassgården är ett så kallat tjockhus med ett totaldjup på 21 meter. Att använda KL-trä som “pusselbitar” är en genomtänkt och effektiv strategi. KL-trä är starkt och stabilt vilket gör det lämpligt för att bära lasten i flerbostadshus, ger mindre behov av korridorer och loftgångar och därmed större andel användbar boyta. Byggnadens två trapphus är omgivna av åtta lägenheter per plan, det är unikt.

Mest innovativt: Arkitekt och byggnadskonstruktör har hittat nya smarta lösningar genom att använda sig av moderna material och koncept.