Strandstädarkartan är ett enkelt verktyg för att markera städbehov och var städning har skett längs västkusten. Den är också ett värdefullt stöd för de kommuner som tar hand om det ihopsamlade skräpet. Tjänsten har nu uppdaterats med en funktion speciellt anpassad för rapportering av oljeutsläpp. Utvecklingen har skett i samarbete mellan Infracontrol, IVL Svenska Miljöinstitutet och Västkuststiftelsen och innebär att det blir lättare att rapportera och ta hand om oljeföroreningar på ett effektivt och säkert sätt.

Efter ett oljeutsläpp vid Öckerö våren 2022 testade Länsstyrelsen i Västra Götaland att använda sig av Strandstädar-kartan för att effektivisera saneringsarbetet. Det visade sig vara framgångsrikt, och därför har appen och webb-tjänsten nu uppdaterats för att underlätta registrering av oljeföroreningar och att rapportera när sanering har skett.

- Med hjälp av Strandstädarkartan hoppas vi kunna ge en ökad förmåga att på ett miljömässigt sätt ta hand om funnen olja på stränderna, säger Jonas Henriksson på IVL Svenska Miljöinstitutets oljejour i ett pressmeddelande.

Enklare rapportering och sanering av olja

Sedan 2015 används Strandstädarkartan av såväl professionella som ideella strandstädare samt allmänheten för att markera sina städinsatser längs västkusten. Appen och webbtjänsten har nu uppdaterats med en särskild symbol som kan användas för att registrera fynd av olja samt för att rapportera när sanering har skett. Florina Lachman som är koordinator för strandstädning på Västkuststiftelsen berättar:

- Den som upptäcker olja längs vår kust kan nu välja ”Olja” som kategori i Strandstädarkartan. För att förenkla för de som sanerar går det dessutom att ange dels vilken typ av olja det handlar om, som klumpar eller lättflytande, dels längd, bredd och djup av oljespillet. Det går också att lämna kontaktuppgifter för återkoppling på fynden.

När fyndet rapporterats in via Strandstädarkartan kan kommunerna se detta och sedan åka ut till platsen för att sanera oljespillet, men om det är akuta utsläpp ansvarar i stället Räddningstjänsten för saneringen, med hjälp av Kustbevakningen, säger Florina Lachman och tillägger:

- Olja som hittas på stränder ska betraktas som farligt avfall och vid sanering krävs därför skyddskläder och särskilda säckar för olja som ska märkas upp. Finns inte skyddskläder ska oljan ligga kvar tills någon med rätt utrustning kan komma dit för att samla upp och ta hand om den.

Infracontrol strandkarta
Höger: Exempel på hur fynd av olja markeras i Strandstädarkartan. Vänster: Det är enkelt att rapportera oljefynd med hjälp av Strandstäddarkartan.

Viktig tjänst för en renare kust

Arbetet med strandstädning längs västkusten, från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr, samordnas av Västkuststiftelsen och utförs av kommunerna, upphandlade entreprenörer, ett antal ideella organisationer och frivilliga. Strandstädarkartan har blivit ett värdefullt verktyg för att markera behov av städning och utförda städinsatser.

- Vi tillhandahåller Strandstädarkartan i form av mobilapp och webbsida sedan 2020, berättar Jonas Bratt som är projektledare på Infracontrol.
 

Lösningen togs fram i nära samarbete med Västkuststiftelsen, och tjänsten används numera även längs Hallandskusten och på ostkusten. Idag används den av 25 kommuner och täcker en strandlinje på totalt ca 1 400 mil.

Eftersom lösningen visat sig vara mycket välanvänd och uppskattad av allmänhet, frivilligorganisationer och de som tar hand om skräpet hoppas han att fler ansluter sig, så att strandstädare och kommuner längs hela Sveriges kust kan få tillgång till tjänsten.

Läs mer i detta pressmeddelande från Västkuststiftelsen samt på www.vastkuststiftelsen.se

Mer om hur appen används av Ren Ostkust hittar du här.

Johan Höglund författare