Borås är en av de städer som därför valt att ansluta sina belysnings-centraler till Infracontrol Online. Efter en mindre pilot förra året ansluts nu ytterligare ca 90 centraler. Med en smartare och mer anpassningsbar styrning kan energiförbrukning, driftkostnader och miljöpåverkan minskas samtidigt som man får högre driftsäkerhet och en lite ljusare vardag för alla.

Kristin Haglund, belysningsingenjör på Borås Stad, berättar om fördelarna med att koppla upp belysningscentralerna:

- En viktig anledning att vi gör detta är att styrningen av belysningen kan anpassas bättre till det verkliga behovet, vilket hjälper oss att spara energi och minska belysningens miljöpåverkan. Vi får också en bättre driftövervakning som ger oss koll på eventuella störningar. En stor fördel med att ansluta centralerna till just Infracontrol Online är att vi även hanterar felanmälningar från invånarna där. Det förenklar för drift- och underhållspersonalen att ha allt samlat på samma ställe och hjälper oss att leverera högre kvalitet på belysningen i Borås.

Energibesparing och säkrare drift

I Borås har man använt Infracontrol Online sedan 2010 för bl.a. hantering av felanmälningar, parkeringsinformation och trafikmätning. Förra året beslutade man att även ansluta några av sina belysningscentraler i ett pilotprojekt.
Nu har man tagit nästa steg:

- Efter ett lyckat pilotprojekt kopplar vi nu upp ytterligare ca 90 centraler, berättar Kristin Haglund. Det gör vi genom att centralerna förses med styrenheter som ansluts till Infracontrol via GPRS .

Belysningscentralerna förses med Capelons SC-200 styrenheter som installeras av Borås Elnät och Borås Elcenter. Styrenheterna ansluts sedan till Infracontrol Online via 4G. Det gör det möjligt att anpassa tänd- och släcktider efter det verkliga behovet och därmed optimera energiförbrukningen. Men att kvalitetssäkra driften och hanteringen av eventuella störningar är minst lika viktigt.

- Infracontrol Online hjälper oss inte bara att få in driftlarm från belysningscentralerna och felanmälningar från invånarna, utan också att skicka informationen till vår driftentreprenör och bevaka att felen åtgärdas, säger Kristin Haglund. Det hjälper oss att ge invånarna en hög och stabil kvalitet på belysningen i kommunen, samtidigt som vi förenklar det dagliga arbetet och sparar tid både för oss inom kommunen och för vår driftentreprenör.

Infracontrol Online används idag för belysningsstyrning förutom av Borås Stad kommun även av bl.a. Malmö Stad, Lunds kommun, Vellinge kommun, Härryda kommun, Tekniska Verken (Linköping), Swedavia samt Trafikverket. Totalt omfattar detta ca 2 500 belysningscentraler.

Borå stad.