Sigtuna, Sveriges äldsta bevarade stad, grundades 970 och har förmodligen hanterat fel och synpunkter på många olika sätt sedan dess. Men det var inte förrän drygt 1 000 år senare som man beslutade sig för att använda Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning och förbättra servicen till invånarna. Resultatet är bättre överblick och kvalitetskontroll för kommunen samtidigt som invånarna upplever en högre tillgänglighet från kommunen och att ärenden både hanteras och åtgärdas snabbare.

Karin Sönnerstedt, administratör på avdelningen Teknik och Natur på Teknik- och Servicekontoret i Sigtuna kommun berättar hur Infracontrol Online förenklar och förbättrar verksamheten:

- Det är lätt att få en överblick över de felanmälningar som kommer in. Vi kan även fokusera på eventuella ”problemområden”, om det kommer in många felanmälningar för ett speciellt område så kan vi samordna våra åtgärder. Tjänsten underlättar också för personalen, som tillsammans med invånarna är våra ögon i Sigtuna, Märsta, Rosersberg, Valsta och på landsbygden. Det är smidigt för dem att lägga in en felanmälan direkt på plats om de upptäcker något som inte är inom deras ansvarsområde eller kanske inte har möjlighet att åtgärda just då.

Bättre service till invånarna

Hittills har ca 120 svenska kommuner valt att använda Infracontrol Online för att förenkla och effektivisera sin tekniska förvaltning. Precis som i de flesta andra kommuner var det ambitionen att ge en bättre service till invånarna som gjorde att man i Sigtuna beslutade att ansluta sig till tjänsten 2019:

- Vi valde Infracontrol av flera anledningar, men framför allt var det för att förbättra vår service och tillgänglighet till invånarna och få en bra överblick och uppföljning över vilka felanmälningar som vi får in, säger Karin Sönnerstedt.

Hon säger att tjänsten motsvarat förväntningarna väl och att kommunens handläggare, invånare och driftpersonal är väldigt nöjda med hur den fungerar.

- Från vår sida fungerar den mycket bra, och vi får även positiv feedback från våra invånare, då de tycker att det nu är lättare och smidigare att nå oss. Framför allt innebär den en kvalitetsförbättring till invånarna. Vi kan t.ex. säkerställa att fel som anmälts är åtgärdade genom att begära in före/efter bilder.

En väl fungerande tjänst som fler borde använda

På frågan om Karin och hennes kollegor har några tips eller idéer om funktioner som saknas eller sådana som kan bli bättre svarar hon:

- Inte just nu. Men jag måste säga att de gånger vi kommit med förbättringsåtgärder så har Infracontrol lyssnat och faktiskt genomfört flera av dem. Vilket uppskattas och förbättrar vårt arbete.

Hon säger att hon tycker att de kommuner som ännu inte använder den här typen av tjänst borde göra det:

- Det är inte så mycket att fundera på, gör det bara. Infracontrol är verkligen ett användarvänligt system för både invånare, turister och personal, med många bra funktioner.

Men även om allt som behövs är på plats och fungerar bra ser Karin Sönnerstedt flera möjligheter att utöka och förbättra användningen av tjänsten:

- Vi har bland annat pratat om att ha trygghetspunkter där vi kan möta invånare och samla upp synpunkter. En annan sak är att få med alla belysningspunkter i kartan, för att få en mer exakt position och veta vilken belysningsstolpe en felanmälan gäller.

Infracontrol Sigtuna2
Appen för anmälan av fel och synpunkter är enkel att använda och finns både för iOS och Android.

 En konstruktiv medborgardialog

Karin Sönnerstedt berättar att kontakten med invånarna har förbättrats och att det är något som uppskattas:

- Vi har fokuserat mycket på det här med återkoppling till invånarna, som vi kände att vi inte hade riktig koll på tidigare. Det är många gånger som invånarna nu skickar mejl tillbaka med t.ex.  ”Tack för återkoppling och snabbt jobbat!”. Vi hör också att vi är lättare att nå, de behöver inte sitta i telefonköer och så.

När appen för felanmälan lanserades på Alla Hjärtans Dag 14 februari 2020 genomfördes olika aktiviteter för att informera om den och uppmuntra invånarna att rapportera fel och synpunkter:

- Vi publicerade information om den på alla digitala skärmar i hela kommunen och vi använde oss av Facebook och Instagram. Vi har även tryckt upp T-shirts som personal ute på fält haft på sig under sommarmånaderna, med info på ryggen om att appen finns och hur man felanmäler.